De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Afbeelding van den brand der ouden…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1772, prent, RP-P-OB-85.041

Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.338

Hondsklink

Isaac Vincentsz. van der Vinne, naar Isaac van Ostade, 1731 - 1732, prent, BI-B-0705-4

Kermis-prent

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-84.231

In deeze prent zullen de kinderen…

Gerrit Oortman, 1794 - 1804, prent, RP-P-OB-84.284

Zo als Adam alle dieren noemen…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-84.255

Kinders wilt gy vrolijk wezen /…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793, prent, RP-P-OB-84.270

Franse vorstin

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.362

Ziet kinders! in deez' print…

Johannes Bouwer, 1805 - 1808, prent, RP-P-OB-84.305