Kaart van Noord-Holland

Jan van Jagen, naar Joost Jansz. Bilhamer, 1778, prent, RP-P-AO-7-65

Kaart van Noord-Holland (middelste…

Joost Jansz. Bilhamer (toegeschreven aan), 1608, prent, RP-P-AO-7-2-2

Kaart van Noord-Holland (bovenste…

Joost Jansz. Bilhamer (toegeschreven aan), 1608, prent, RP-P-AO-7-2-1

Kaart van de Maasmonding met…

Joost van Geel, in of na 1698, prent, RP-P-AO-13-5A

Kaart van de Maasmonding met…

Joost van Geel, 1666 - 1698, prent, RP-P-AO-13-7

Kaart van Griekenland

Abraham Ortelius, 1542 - 1598, prent, RP-P-2005-214-1

Kaart van Noord-Holland (onderste…

Joost Jansz. Bilhamer (toegeschreven aan), 1608, prent, RP-P-AO-7-2-3

Kaart van de aanleg van de…

Frederik de Wit, 1667, prent, RP-P-AO-11-42-2