Kaart van de grietenij Kollumerland…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-5

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-8

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-1

Kaart van de grietenij Het Bildt

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21B-9

Kaart van de grietenij Utingeradeel

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21C-1

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-4

Kaart van de grietenij Rauwerderhem

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-11

Kaart van de grietenij Wonseradeel

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21B-6

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-10

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21B-7