Genealogie van de heren en graven…

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1590, album, NG-2011-98

In gepreegde varkensleren band gebonden handschrift op 55 bladen van perkament met een beschrijving van het geslacht van de heren en graven van Culemborg. Het handschrift heeft twee sluitingen van metaal en bevat een allegorische titelpagina (frontispice), gevolgd door een blad met een ingekleurde…

Titelblad van het album van de…

anoniem, 1787, titelpagina, RP-T-00-489-0

Handgeschreven titelblad van het album met veertien ingeplakte gekleurde tekeningen van de uniformen van schutters van het patriotse Genootschap tot Nut der Schutterij te Amsterdam in het jaar 1787.

Inhoudsopgave van het album van de…

anoniem, 1787, titelpagina, RP-T-00-489-00

Handgeschreven inhoudsopgave van het album met veertien ingeplakte gekleurde tekeningen van de uniformen van schutters van het patriotse Genootschap tot Nut der Schutterij te Amsterdam in het jaar 1787.

Uitleg bij een tekening van de…

anoniem, 1703, handschrift, RP-D-00-1091

Handschrift met een uitleg in het Frans behorende bij een tekening van de troepenverplaatsingen van de Geallieerden in Vlaanderen in de zomer van 1703. Blad met handschrift in pen op beide zijden.

Handgeschreven onderschrift voor…

Lucas Pater, 1758, handschrift, RP-P-OB-50.730

De handgeschreven beschrijving is gelijk aan het Nederlandstalige onderschrift op de staat met letterdruk. De ontwerper, prentmaker en auteur van de tekst worden eveneens genoemd.

Grafschriften op de gebroeders De…

anoniem, 1672 - 1699, handschrift, RP-D-00-1084

Blad met op beide zijden handgeschreven verzen naar aanleiding van de dood van Johan en Cornelis de Witt. Op voorzijde een grafschrift van acht genummerde verzen met de titel 'Virtuti Comes invidia' en met de aanhef 'Hier leyt het deerlyk overschot'. Op de achterkant een korte vers in het Latijn en…

Stadsbestuur van Utrecht biedt…

Romeyn de Hooghe, 1672 - 1674, prent, RP-P-OB-77.080

Het stadsbestuur van Utrecht overhandigt op 5 juli 1672 de sleutels van de stad aan Lodewijk XIV, koning van Frankrijk. Voorstelling van een fictieve gebeurtenis. Onder de voorstelling in pen een regel tekst en op een aangeplakt blad een vers van tien regels gesigneerd door Bontemantel.

De handtekening van Johan van…

Johan van Oldenbarnevelt, 1575 - 1619, autograaf, RP-P-OB-77.312

De handtekening van Johan van Oldenbarnevelt. De handtekening staat op een klein strookje papier, dat op een ander papiertje is geplakt. Hierboven staat geschreven 'Origineele Handtekening van Johan van Oldenbarneveld'.

Geschreven titelblad…

anoniem, 1650 - 1750, boek, NG-793-3

Handgeschreven titelblad in goud: 'Begraaffenisse, van zijn Hoogheid Frederik Henderik' etc. Blad ingeplakt in de luxe editie uit ca. 1755 van het boek 'Begraeffenisse van syne hoogheyt Frederick Henrick' van Pieter Post, uitgegeven te Amsterdam in 1651.

Handschrift over de spotprent op…

anoniem, 1800 - 1899, handschrift, RP-P-OB-77.295A

Handschrift over de spotprent op de Utrechtse remonstrantse predikant Jacobus Taurinus (FM 1356) uit 1615. Korte tekst waarin de anonieme auteur zijn vermoedens uit dat de prent behoort bij één van de geschriften tegen Taurinus.