Het blussen van de zware brand aan…

Jan van der Heyden (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, 1690 - 1735, prent, RP-P-1921-311

Schaking van de vrouw

Samuel van Hoogstraten, 1648 - 1650, prent, RP-P-OB-12.800

Colinet rust tijdens de nacht

William Blake, 1820 - 1821, prent, RP-P-1981-92

Christus geneest twee blinden en…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-717

De transfiguratie van Christus

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2067

Maaltijd te Bethanië

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2042

Opstanding van Christus

Meester van de Delbecq-Schreiber-Passie (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2101

Christus geneest melaatsen

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2078