Zilverreiger in de regen

Ohara Koson, 1925 - 1936, prent, RP-P-1999-548

De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-754

Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Kat en vlinders

Suzuki Harunobu (toegeschreven aan), 1765 - 1780, prent, RP-P-1956-631

Zoutschelp

Katsushika Hokusai, 1821, surimono, RP-P-1958-269

De eerste links: Shôjô

Ryûryûkyo Shinsai, 1825, prent, RP-P-1958-515

De tweede maand

Suzuki Harunobu, 1765 - 1770, prent, RP-P-1956-611

Terugkeren schepen te Yabase

Katsushika Hokusai, 1809 - 1814, prent, RP-P-1961-40

Water, Chôjun

Totoya Hokkei, ca. 1825, surimono, RP-P-1958-321