Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Zilverreiger in de regen

Ohara Koson, 1925 - 1936, prent, RP-P-1999-548

De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-754

De vollersblok schelp

Ryûryûkyo Shinsai, 1809, surimono, RP-P-1982-85

Nakamura Matsue als Otaka

Shunbaisai Hokuei, 1824, prent, RP-P-1962-345

Twee vechtende acteurs

Shunbaisai Hokuei, 1830 - 1833, prent, RP-P-1981-50

Dubbelportret van Arashi…

Shunkôsai Hokushû, 1820, prent, RP-P-1976-137