Album van Spoorwegen in…

Carl Emanuel Friedrich Lang, 1865 - 1868, fotoalbum, NG-1991-20

Fotoalbum in rood leren band met decoraties, titel en opschrift "C.M.J. ten Sande" in goudstempeling. Schutbladen met moiré patrooon. Bevat 30 foto's waarvan 13 gesigneerd Carl Lang en gedateerd 1865. De foto's van Woodbury & Page dateren uit de jaren 1867-1868. Handgeschreven onderschriften en…

Gezicht op Parijs

E. Dontenvill, ca. 1865 - ca. 1875, kabinetfoto, RP-F-1996-60

Fundering van het binnensluishoofd…

A.L. Preuninger, 1869, foto, RP-F-00-906

Fundering van het binnensluishoofd van de dubbele schutsluis te Vlissingen, juli 1869. Onderdeel van een serie van veertien foto's van deze bouwprojecten in Zeeland.

Groepsportret van 14 officieren…

Te Gempt & Van Moorsel, 1864, foto, RP-F-00-897

Groepsportret van de veertien marineofficieren (o.a. J.W. Binkes) van het schip Het Metalen Kruis, dat deelnam aan het bombardement in de Straat van Shimonoseki in 1864.

Aanleg (betonstorting) van de…

A.L. Preuninger, 1869, foto, RP-F-00-903

Betonstorting tijdens de aanleg van de dubbele schutsluis te Vlissingen, juli 1869. Onderdeel van een serie van veertien foto's van deze bouwprojecten in Zeeland.

Avenue du Bois de Boulogne, Parijs,…

X, ca. 1870 - ca. 1890, foto, RP-F-00-888

PARIS. L'Avenue du Bois de Boulogne.

Koor van de Rosslyn Chapel,…

AI (mogelijk), ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-1993-27

Model voor het monument ter…

Johannes Hinderikus Egenberger, naar Jozef Geefs, 1868, foto, RP-F-00-900

Model voor een monument voor de slag bij Heiligerlee (23 mei 1568) onthuld op 23 mei 1868. Het beeld stelt voor: de stervende graaf Adolf van Nassau met de Nederlandse Leeuw en de Nederlandse Maagd. Gipsmodel van vier kanten gefotografeerd.

Gedenkteeken ter gedachtenis aan de…

A. van Beurden, ca. 1874 - ca. 1880, foto, RP-F-00-889

Gedenkteken opgericht op de plaats waar het sterfhuis van koning Willem II in Tilburg heeft gestaan (gesloopt in 1873), onthuld door Prins Hendrik op 17 maart 1874. 25 jaar na het overlijden van de koning op 17 maart 1849. Zie ook de pendant.