Verovering van Nijmegen door de…

Sébastien Leclerc (I), 1683 - 1694, prent, RP-P-OB-77.106

Schutterij van Nantes

Sébastien Leclerc (I), 1668, prent, RP-P-OB-69.117

Plafond met de kunsten

Sébastien Leclerc (I) (mogelijk), ca. 1647 - ca. 1714, prent, RP-P-1965-682

Plafond met de kunsten

Sébastien Leclerc (I) (mogelijk), ca. 1647 - ca. 1714, prent, RP-P-1965-683

Cul-de-lampe met Vier Seizoenen

Sébastien Leclerc (I), naar André Félibien, naar Jacques Bailly (I), 1670, prent, RP-P-OB-8447

Boekillustratie

Sébastien Leclerc (I) (mogelijk), ca. 1647 - ca. 1714, prent, RP-P-OB-101.986(V)

Boekillustratie

Sébastien Leclerc (I) (mogelijk), ca. 1647 - ca. 1714, prent, RP-P-OB-101.987(V)

Boekillustratie met…

Sébastien Leclerc (I) (mogelijk), ca. 1647 - ca. 1714, prent, RP-P-OB-101.987(R)

Boekillustratie met…

Sébastien Leclerc (I) (mogelijk), ca. 1647 - ca. 1714, prent, RP-P-OB-101.986(R)

Slag bij Gaugamela

Sébastien Leclerc (I), naar Charles Le Brun, 1674 - 1714, prent, RP-P-1967-440