Portret van een onbekende man

Johannes Wierix, 1612, tekening, RP-T-1898-A-4080

Hoofd van een man met een vilten…

Johannes Wierix, naar Albrecht Dürer, 1559 - 1615, tekening, RP-T-1964-56

Hoofd van een man met een stoffen…

Johannes Wierix, naar Albrecht Dürer, 1559 - 1615, tekening, RP-T-1964-55

Christus als Man van Smarten

Johannes Wierix, naar Albrecht Dürer, 1606, tekening, RP-T-1958-126

Kruisiging van Christus

Johannes Wierix, naar Crispijn van den Broeck, 1583, prent, RP-P-1906-2171

Boekillustratie bij het verhaal van de kruisiging van Christus (Marcus 15:24). Romeinse soldaten kruisigen Christus en nemen zijn mantel af. De prent bevat een onderschrift met een verwijzing naar de bijhorende Bijbelpassage.

Ecce Homo

Johannes Wierix, 1583, prent, RP-P-1906-2177

Boekillustratie bij het verhaal van de passie van Christus (Johannes 19:5). Pontius Pilatus toont Christus, met doornenkroon en spotmantel, aan het Joodse volk. De prent bevat een onderschrift met een verwijzing naar de bijhorende Bijbelpassage.

Portret van Johannes Stradanus

Johannes Wierix, 1585 - 1586, prent, RP-P-1985-231

In een ovale lijst het portret van Johannes Stradanus. Rondom de lijst de personificaties van Schrijfkunst (links),Tekenkunst (centraal boven) en Geometrie (rechts). De prent is versierd met groteske ornamenten. In elke hoek van de prent een embleem. Linksboven schilderwerktuig met als opschrift…

Nieuwe altaar ingewijd

Johannes Wierix, naar Gerard van Groeningen, 1643, prent, RP-P-1976-30-252

Het nieuwe altaar in de tempel van Jeruzalem wordt ingewijd, terwijl de Israëlieten zingen. Anderen brengen offers mee. Op het nieuwe altaar brandt een offer. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in 1 Makk. 4:52. Deze prent maakt deel uit van een album.

Ark van het Verbond overgebracht…

Johannes Wierix, naar Maerten de Vos, 1582 - 1583, prent, RP-P-1966-44

Koning David en de Israëlieten lopen voor de wagen met de Ark van het Verbond uit. Ze dansen en spelen op allerlei muziekinstrumenten. Verbeelding van de Bijbeltekt in 2 Sam. 6.

Achitofel en Chusai bij Absalom

Johannes Wierix, naar Maerten de Vos, 1643, prent, RP-P-OB-103.846

Achitofel en de Arkiet Chusai adviseren Absalom over het krijgsplan tegen koning David. Op de achtergrond verstoppen Jonatan en Achimaäs, die het nieuws over het plan aan koning David zullen overbrengen, zich in een put op het erf van het huis van een man uit Bachurim. Diens vrouw legt een luik over…