Jonas uitgespuugd door de walvis

Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., ca. 1550 - voor 1600, prent, RP-P-2011-154

Jonas wordt door de walvis uitgespuwd en kruipt aan wal. Vissersboten op de achtergrond.

Heilige Apollonia

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583 - 1587, prent, RP-P-OB-103.260

De H. Apollonia, knielend naar rechts, het hoofd naar links. Naast haar een open boek en een roede. Op de achtergrond springt de H. Apollonia uit eigen wil op de brandstapel. De vierde prent van een zeventiendelige serie met vrouwelijke heiligen.

Heilige Agnes

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583 - 1587, prent, RP-P-1966-142

De H. Agnes, zittend naar links, met palmtak in de hand en een boek op schoot. Naast haar het lam. Op de achtergrond tracht men haar op de brandstapel te doden, maar de vlammen verbranden slechts haar beulen. Een engel kroont haar met een lauwerkrans. De tweede prent van een zeventiendelige serie…

Aanbidding der koningen: familie

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1966-78

De drie koningen hebben een ster gevolgd tot aan de stal. Ze groeten het Christuskind en bieden geschenken aan. De tweede prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Anna-te Drieën met het motet 'Ave…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1584, prent, RP-P-1966-93

Maria met Kind en de H. Anna, zittend op een troon met baldakijn. Het Kind zit op de schoot van Maria, die een druiventros in haar rechterhand houdt. Op de schoot van de H. Anna een bijbel, openliggend bij de tekst van Jesaja 9.6, waarin de geboorte van Christus wordt aangekondigd. Boven de troon in…

Europa

Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., 1570 - 1650, tekening, RP-T-00-656

Vrouwengestalte met hoorn des overvloeds in een landschap.

Aarde gepersonifieerd door de godin…

Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., 1587, prent, RP-P-1997-104

Het element aarde, gepersonifieerd door de godin Cybele. Ze draagt een muurkroon en houdt een scepter in de hand. Op de achtergrond links enkele mensen bij een grot. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een vierdelige serie over de vier elementen.

Offer van Kaïn en Abel

Johann Sadeler (I), naar Michiel Coxie (I), 1585, prent, RP-P-1988-312-10

De broers Kaïn en Abel brengen ieder een offer. Kaïns offer wordt geweigerd, want de rook gaat naar beneden. Het offer van Abel wordt door God geaccepteerd, de rook gaat omhoog. Een zonnestraal schijnt op Abel, die geknield zijn armen naar de hemel strekt. Bij het altaar van akkerbouwer Kaïn liggen…

Transfiguratie: schoonheid

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-80

Christus vertoont zijn goddelijk wezen aan Petrus, Jakobus de Meerdere en Johannes. Hij is omgeven door hemelse stralen. Mozes (links) en Elia (rechts) verschijnen naast hem. De vijfde prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Begin van de zondvloed

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1586, prent, RP-P-1966-171

Het begin van de zondvloed. Het regent en op de voorgrond proberen mensen zich te redden door zich op hoger gelegen land te begeven. Anderen verdrinken. Op de achtergrond de ark van Noach. De prent heeft een Latijns onderschrift.