De laatste Adam

Hieronymus Wierix, naar David Jorisz., 1583 - 1584, prent, RP-P-2002-292

Landschap met een naakte man, een hart op de borst, omgeven door een wapperende draperie. Op de achtergrond een gezicht op een stad langs een rivier in een heuvelachtig landschap. De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting.

Het lichaam van de dode Christus…

Hieronymus Wierix, naar Hugo van der Goes, 1586, prent, RP-P-2007-175

Het lichaam van Christus wordt gedragen door twee mannen. Achter hen de treurende Maria, Johannes en Maria Magdalena. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

H. Bartolomeüs

Hieronymus Wierix, naar Jan Ditmaer, naar Maerten de Vos, 1580 - 1613, prent, RP-P-OB-66.934

De heilige Bartolomeüs staat tussen twee zuilen in een architecturale omlijsting. Onder zijn arm houdt hij een boek, in zijn hand een mes. Op de achtergrond is te zien hoe hij levend gevild wordt door soldaten. In het kader onderaan een drieregelig onderschrift in het Latijn.

Ignatius van Loyola heeft een…

Hieronymus Wierix, 1611 - 1615, prent, RP-P-1898-A-19918

Op zijn reis naar Rome bidt Ignatius van Loyola in een kapel langs de weg. Voor hem een visioen van de gekruisigde Christus en God de Vader, omringd door cherubijnen. Vanuit de deuropening kijken twee pelgrims toe. In de marge een drieregelig onderschrift in het Latijn.

H. Benedictus van Nursia

Hieronymus Wierix, naar Philips Galle, 1563 - 1610, prent, RP-P-1907-3888

De heilige Benedictus, stichter van de orde der benedictijnen, kijkt over zijn schouder naar een afbeelding van de gekruisigde Christus. Rechts op de achtergrond het bezoek van koning Totila. De koning van de Oostgoten in Italië vraagt Benedictus om diens zegen te mogen ontvangen. In de marge een…

Hoogmoed

Hieronymus Wierix, naar Philips Galle, 1563 - voor 1612, prent, RP-P-1919-2042

Buste van de vrouwelijke personificatie van Hoogmoed (Superbia). In haar hand houdt ze een waaier van pauwenveren. De voorstelling is gevat in een cartouche, omringd door putti. In het kader in de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Spr. 11 in het Latijn.

H. Franciscus van Assisi

Hieronymus Wierix, naar Philips Galle, 1563 - voor 1610, prent, RP-P-1909-2801

De heilige Franciscus van Assisi, stichter van de orde der minderbroeders of franciscanen, in gebed voor een crucifix. Hij toont zijn kruiswonden. Voor hem ligt een opengeslagen Bijbel. Links op de achtergrond ontvangt de heilige de stigmata van Christus in een visioen. In de marge een Bijbelcitaat…

H. Franciscus van Assisi in extase

Hieronymus Wierix, naar Francesco Vanni, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-1904-814

De heilige Franciscus van Assisi leunt in extase tegen een boom. In zijn handen een crucifix en een rozenkrans. Op de wolken een musicerend engeltje dat hem probeert te troosten. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn.

H. Clara van Assisi

Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-OB-67.016

De heilige Clara, gekleed in het habijt van de franciscaner orde, in aanbidding voor de monstrans met de hostie tijdens de mis. Ze is vergezeld door een priester en zusters van haar orde. Op de achtergrond de dood van Clara. Christus en Maria verschijnen als een visioen boven haar bed. In de marge…

Brede en de smalle weg

Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-1909-2804

Op de voorgrond een feestvierend gezelschap aan een tafel (links) en een biddende man (rechts). De smalle weg leidt naar de hemel, voorgesteld als een paleis badend in hemels licht, de brede weg naar de hel, voorgesteld als een brandend kasteel met de gapende muil van het monster in de slotgracht.…