Maria Magdalena wast de voeten van…

Cornelis Galle (I), naar Maerten de Vos, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9646

Maria Magdalena, een lichtekooi, droogt de voeten van Christus met haar haren. Ze gaat vervolgens de voeten zalven. Judas Iskariot protesteert maar Christus legt uit dat men haar moet vergeven (Lucas 7:36-50). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het…

De heilige Norbertus in de hemel

Cornelis Galle (I) (toegeschreven aan), 1622, prent, RP-P-OB-6529

Op aarde bidden allerlei gelovigen (bisschoppen, monniken en leken) rondom het wapenschild van de heilige Norbertus. In de wolken een visioen van de heilige Norbertus in de hemel, samen met andere geestelijken. Boven in de wolken het tetragram van God. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een…

Mirakel van de spin

Cornelis Galle (I) (toegeschreven aan), 1622, prent, RP-P-OB-6507

Tijdens een bezoek aan Rolduc draagt de heilige Norbertus de mis op. Tijdens de consecratie valt een spin vanuit een web in de miskelk. Desondanks drinkt Norbertus de miswijn op, uit respect voor het heilig sacrament. Later zal de spin levend uit de neus van de heilige kruipen. De prent heeft twee…

Visioen van de heilige Augustinus

Cornelis Galle (I) (toegeschreven aan), 1622, prent, RP-P-OB-6514

In een visioen ontvangt de heilige Norbertus uit de handen van de heilige Augustinus de koosterregels van zijn orde. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

De heilige Norbertus wordt door…

Cornelis Galle (I) (toegeschreven aan), 1622, prent, RP-P-OB-6503

Tijdens een rit slaat de bliksem in vlak voor het paard van de heilige Norbertus. Hij valt van zijn paard en hoort God die hem vermanend toespreekt en hem tot inkeer brengt. De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Wijding van vrouwelijke…

Cornelis Galle (I) (toegeschreven aan), 1622, prent, RP-P-OB-6519

In een kerk wijdt de heilige Norbertus de eerste vrouwelijke kloosterlingen (Norbertinessen). De prent heeft twee Latijnse opschriften: een boven en een onder de voorstelling.

Joël

Cornelis Galle (I), naar Jan van der Straet, 1613, prent, RP-P-1963-215

De profeet Joël met baard en haarband om zijn hoofd, in ovaal met Latijns randschrift.

Mozes

Cornelis Galle (I), naar Jan van der Straet, 1613, prent, RP-P-1963-207

Mozes als oude man met de stenen tafelen en een roede, in ovaal met Latijns randschrift. Aan weerszijden van zijn hoofd zijn lichtstralen zichtbaar.

Micha

Cornelis Galle (I), naar Jan van der Straet, 1613, prent, RP-P-1963-219

De profeet Micha, lezend, met een stuk papier in de hand, in ovaal met randschrift.

Zefanja

Cornelis Galle (I), naar Jan van der Straet, 1613, prent, RP-P-1963-222

De profeet Zefanja, in ovaal met Latijns randschrift. Zofanja draagt een tulband.