Rinaldo en Armida

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-00-384

Mogelijk ontwerp voor een prent.

De reus Cajanus te Haarlem

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-1993-110

Borstbeeld van Pierre de Villiers…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1717, prent, RP-P-OB-52.161

In een bibliotheek staat het borstbeeld van de schrijver Pierre de Villiers op een sokkel. Rondom staan de personificatie van het geloof (Fides), de waarheid (Veritas) en rechtvaardigheid (Justitia). In de lucht vliegt een putto met een lier en een lauwerkrans in zijn handen richting het beeld, op…

Ring met zelfportret

Bernard Picart, ca. 1780 - ca. 1820, sieraad, BK-NM-12896

Ring van goud met een zelfportret van Bernard Picart (1673-1733) in miniatuur, met allongepruik. Buste, naar links, de beschouwer aanziend. Het portret dateert uit ca. 1725.

Titelblad met een liggende leeuw

Bernard Picart, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1690 - 1733, tekening, RP-T-1901-A-4525

Liggende leeuw en schets van zijn achterlijf.

Synode gehouden in de Nieuwe Kerk…

Bernard Picart, 1732 - 1736, prent, RP-P-AO-23-24

Synode van de kerken van Noord-Holland, gehouden in het koor van de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1730. Op de achtergrond het praalgraf van Michiel de Ruyter. Onder de voorstelling de titel en legenda A-M en 1-7 in het Frans.

Triomftocht van keizer Aurelianus…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1905-869

Keizer Aurelianus rijdt in zijn triomfwagen, die door herten wordt voortgetrokken. Hij zegeviert over de geketende Zenobia, koningin van Palmyra. Hij voert haar en Tetricus mee naar Rome om hen aan het volk te tonen.

Maria in gebed

Bernard Picart (atelier van), naar Guido Reni, 1683 - 1733, prent, RP-P-OB-51.343

Don Quichot omringd door hofdames

Bernard Picart, naar Charles-Antoine Coypel, 1732 - 1733, prent, RP-P-OB-51.404

Don Quichot wordt bediend door de hofdames van de hertogin. In de marge een onderschrift in het Frans.