De schaakspelers

Isaac Israels, 1875 - 1922, tekening, SK-A-2912

Yolande Gabrielle Martine…

Elisabeth Vigée-Le Brun, 1765 - 1842, pastel, SK-A-3898

Dansende Javanen

Isaac Israels, 1875 - 1922, tekening, SK-A-2911

Meisje voor een spiegel

Isaac Israels, 1875 - 1922, tekening, SK-A-2916

Wolkenstudie

Charles Howard Hodges, 1774 - 1837, tekening, RP-T-1959-467(V)

Portret van een onbekende man

Charles Howard Hodges, 1774 - 1837, tekening, RP-T-1959-458

Studie van decoraties

Charles Howard Hodges, 1774 - 1837, tekening, RP-T-1959-473(R)

Buste van een vrouw

Dionys van Nijmegen, 1715 - 1798, tekening, RP-T-1960-42