Fossiele vistand

niet van toepassing, na 3500 - voor 4000, tand, NG-NM-1395-A

Fossiele vistand met gefossiliseerd been, zeer waarschijnlijk een zijtand uit de linker bovenkaak van een Cosmopolitodus Hastalis, een uitgestorven haaiensoort die in het Mioceen en het vroege Plioceen zeer algemeen voorkwam. (Gedetermineerd door Lex Kattenwinkel, verzamelaar van fossiele…