Portret van Maria Magdalena Kress…

Johann Adam Schweickart, naar Johann Eberhard Ihle, 1764 - 1787, prent, RP-P-1999-952

Portret van Johann Conrad Wittwer

Johann Adam Schweickart, naar Gabriel Müller, 1775 - 1787, prent, RP-P-1914-4056

Portret van Georg Wolfgang Knorr

Johann Adam Schweickart, naar Johann Eberhard Ihle, 1761 - 1787, prent, RP-P-1914-4053

Portret van Georg Wolfgang Knorr

Johann Adam Schweickart, naar Johann Eberhard Ihle, 1761 - 1787, prent, RP-P-1907-1287

Portret van Georg Adam, Freiherr…

Johann Adam Schweickart, naar Johann Justin Preissler, naar S. Pan, 1768, prent, RP-P-1914-4055

Portret van Johann Conrad Wittwer

Johann Adam Schweickart, naar Gabriel Müller, 1775 - 1787, prent, RP-P-1914-4057

Portret van Maria Magdalena Kress…

Johann Adam Schweickart, naar Johann Eberhard Ihle, 1764 - 1787, prent, RP-P-1914-4054

Portret van Johann Conrad Wittwer

Johann Adam Schweickart, naar Gabriel Müller, 1775 - 1787, prent, RP-P-1914-4058

Portret van Andreas Rehberger

Johann Adam Schweickart, naar Johann Leonhard Schneider, 1769 - 1787, prent, RP-P-1908-1844

Portret van Barbara Christina…

Johann Adam Schweickart, naar Johann Justin Preissler, naar Christian Friedrich Carl Kleemann, 1761 - 1787, prent, RP-P-1914-4052