Urbain Grandier te Loudun levend…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1949

Monniken uit Noord-Brabant vluchten…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1953

Emir Fakardin smeekt sultan Murat…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1947

Mustafa, de neef van sultan Murat…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1956

Heraut van koning Lodewijk XIII…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1950

Dood van koning Gustaaf II Adolf…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1945

Generaal Hans Georg von…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1954

Verovering van Maagdenburg, 1631

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1942

Albrecht von Wallenstein, hertog…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1948

Uitbarsting van de vulkaan…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1943