Bamboe en mus

Hiroshige (I) , Utagawa, 1830 - 1840, prent, RP-P-1956-762

Busteportret van Segawa Kikunojo…

Toyokuni (II) , Utagawa, 1796 - 1800, prent, RP-P-1964-806

Busteportret van een acteur

Kunisada (I) , Utagawa, 1847 - 1848, prent, RP-P-1976-22

Langoustine en kleine vissen

Utagawa Kuniyoshi, 1828 - 1832, prent, RP-P-1980-9

Numazu in de avondschemering

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, RP-P-1960-375

Fuji vanaf de Katakura theeplantage…

Katsushika Hokusai, 1831 - 1835, prent, RP-P-1971-43

Visverkoper

Toyokuni (II) , Utagawa, 1801, prent, RP-P-1958-151

Avondklokken te Ueno

Utagawa Toyohiro, 1790 - 1800, prent, RP-P-1973-220

De Yodo rivier in maanlicht

Katsushika Hokusai, 1831 - 1835, prent, RP-P-1980-4