Twee vrouwen bij monument met…

anoniem, 1725, prent, RP-P-1982-1305

Een geornamenteerd monument met boektitel en twee portretten (mogelijk keizers). Aan de onderzijde een wapenschild. Rechts zit een gekroonde vrouw met scepter waaraan kettingen met boeien. Links een vrouw (mogelijk Venus), een putto met fakkel en twee vogels.

Man en vrouw voor fontein

T. Williams, 1849, prent, RP-P-1982-1457

Een musicerende man zit naast een vrouw voor een fontein met putti in een landschap.

Mercurius daalt neer op een man in…

anoniem, 1747, prent, RP-P-2015-26-937(R)

Een man zit achter een schrijftafel in een studeervertrek. Boven hem zweeft Mercurius met de caduceus met daaraan de titel van het tijdschrift. Op de voorgrond een globe en andere meetinstrumenten, in de achtergrond een gezicht op een haven met schepen.

Kunsten presenteren boek aan…

anoniem, naar Gérard Scotin (I), naar Sébastien Leclerc (I), 1698, prent, RP-P-2016-771

Vier vrouwelijke personificaties van de kunsten met een kapiteel, een buste, een schilderspalet en meetinstrumenten presenteren een boek aan een vrouw met kroon en scepter rechts. Achter haar zit een vrouw met een lauwerkrans en hoorn des overvloeds. In de achtergrond de triomfboog op de Place de la…

Façade met personificaties van vijf…

anoniem, 1627, prent, RP-P-2016-2111

Een façade van een gebouw met aan de onderzijde een tablet met de boektitel. Rondom op voetstukken en in nissen vijf personificaties van bevolkingsgroepen: een Romein, een Brit, een Sax, een Deen en een Noorman met bijbehorende wapenschilden.

Titelpagina voor: The Tapestry…

John Pine, 1739, prent, RP-P-1987-34-A

Cartouche met titel, geflankeerd door twee gewapende mannen in een ornamentrand van speren, schilden, kanonnen en ander wapentuig. Bovenaan het wapen van de Engelse koningin Elizabeth I, met het devies: Dieu et mon droit. Onderaan het wapen van Charles Howard (opperbevelhebber van de Engelse vloot…

Mr. Punch naast een kijkkast

anoniem, naar John Tenniel, 1864, prent, RP-P-2015-26-630

Mr. Punch staat naast een kijkkast, een panfluit in zijn hand. Op de grond staat een trom, ernaast ligt een hond te slapen. Onder het publiek vinden zich vorsten en militairen.

Triomf van Vrede

anoniem, 1748, prent, RP-P-2016-2160

Vrede met palmtak staat op een wapentrofee en triomfeert. Zij wordt omgeven door Eendracht (Concord), Navigatie (Navigation), Kunst (Arts), Overvloed (Plenty), Handel (Trade) en Landbouw (Husbandry). Boven op de wolken zitten Eeuwigheid (Eternity) met slang Ourobouros en Hoop (Hope) met anker. Aan…

Titelpagina voor: The Compleat Work…

Jan Chalon, 1802, tekstblad, BI-1943-211-1

De titelpagina maakt deel uit van een album.