Oranjepap eters

Rienk Jelgerhuis, 1786, prent, RP-P-OB-85.539

Spotprent op de orangisten na de gebeurtenissen rond Hattem en Elburg, begin september 1786. Een Orangist voert met een lepel oranjepap aan een grote schare van Oranjeklanten. Tot de groep behoren generaal Spengler, Kaat Mossel, Betmer van Ankeveen, dominee Voetjes van Den Bosch, Johannes Le Francq…

Twee briefschrijvers

Johan Braakensiek, 1890, prent, RP-P-OB-25.366

Links Conrad Busken Huet met zijn hond Smous, rechts Multatuli op zijn hotelkamer in Brussel waar hij 'Max Havelaar' schreef. Onderaan een brief van Huet aan zijn vrouw en een brief van Multatuli aan Tine.

Het Oorlogsspel (Allegorie op de…

anoniem, 1656, prent, RP-P-OB-81.843

Spotprent op de Noordse Oorlog, 1656. De Zweed en de Deen spelen een spelletje triktrak aan een tafel, hieromheen allerlei andere figuren en de lans met de vrijheidshoed Aurea Libertas. Rechts de Hollandse Matroos die geld in een lekke schatkist stort, op de voorgrond varkens die wachten op de…

Spotprent op Engeland, 1652

anoniem, 1652, prent, RP-P-OB-81.747

Spotprent op Engeland in de Eerste Engelse Oorlog, 1652. De Nederlandse Leeuw verweert zich tegen een aanval van Engelse honden, rechts hakt een Hollander de staarten van de honden af. Hierbij staat de Hollandse Maagd met lans en vrijheidshoed. Op de achtergrond een zeeslag. Onder de plaat gedrukt…

Tekstblad bij de prent van Cromwell…

anoniem, 1652, tekstblad, RP-P-1891-A-16538B

Tekstblad bij de spotprent op Oliver Cromwell als koorddanser ten tijde van de Eerste Engelse Oorlog. Tekst in 4 kolommen met de legenda A-N in het Nederlands.

Spotprent op Cromwell, 1656

anoniem, 1656, pamflet, BI-B-FM-018-1

Spotprent op Oliver Cromwell uit 1656. Cromwell als de hoer van Babylon gezeten op de zevenkoppige draak bedreigt de katholieke vorsten Filips IV en Ferdinand III en vertrapt symbolen van de katholieke kerk. Vertegenwoordigers van de Staten van de Verenigde Provincies vluchten voor zijn geweld.…

Spotprent op de bisschop van…

anoniem, 1665, prent, RP-P-OB-81.937

Spotprent op Christoph Bernard von Galen, de bisschop van Munster, bij het uitbreken van de Tweede Engelse Oorlog, 1665. De bisschop half gekleed als soldaat en half als bisschop staande met zwaard en boek in de handen. Onder de plaat op het blad gedrukt twee spotverzen op de bisschop.

Cornelis de Witt leidt de aanval op…

Romeyn de Hooghe, 1675, prent, RP-P-OB-82.032

Cornelis de Witt leidt de aanval op Sheerness, 20-23 juni 1667. Episode uit de Tocht naar Chatham tijdens de Tweede Engelse Oorlog. Fragment van de grote prent over de gebroeders De Witt: Witten Wonder Spiegel (1675).

Spotprent op patriotse predikant A.…

anoniem, 1787, prent, RP-P-OB-85.774

Spotprent op patriotse predikant A. Marcel te Rijswijk (bij Waalwijk), in 1787 gebannen. De dominee als keeshond in predikantenkleding krijgt van de duivel een geweer, sabel en patroontas aangereikt. Op de achtergrond vluchten de schapen van zijn gemeente. Op het blad onder de plaat een achtregelig…

Karikaturaal portret van Cornelis…

Jan Stolker, 1734 - 1785, prent, RP-P-OB-59.990

Karikaturaal portret van Cornelis van Oeveren, wagenmaker en leider van de prinsgezinden te Rotterdam. Een aap klemt zich vast aan de lijst en kroont het portret met een krans van oranjetakken. Op het basement een uil en een aap bij een kom met pap. Midden onder een nar met zotskap.