Samenspraak tussen een prinsgezinde…

anoniem, 1787, prent, RP-P-1911-574

Spotprent op de patriotten met een samenspraak tussen een prinsgezinde en een zogenaamde patriot, 1787. Bovenaan een orangist met vaandel "Vivat Orangie"en een patriotse schutter bij een wachthuisje. Op het blad onder de plaat twee kolommen tekst met de samenspraak. Versierd met fileten. Zie…

Spotprent op de prins en zijn…

anoniem, 1782, prent, RP-P-1937-1892

Spotprent op prins Willem V van Oranje en de Friese tak. Kamer waarin de prins binnenkomt, centraal staat P. Wierdsma met 'Plan om Friesland onder 't juk te brengen' en de twee heren Jr. W. van Hambroick Protector der Hoerenwaarden en Col. Plettenberg op de grond met zadels op hun vrouwenrug met…

Spotprent op de tulpenhandel, 1637

anoniem, naar Cornelis Danckerts (I), naar Pieter Nolpe, 1752 - 1754, prent, RP-P-1931-147

Floraes Gecks-kap, spotprent op de windhandel in bloemen en tulpenbollen in het jaar 1637. In een herberg in de vorm van een grote narrenkap zitten tulpenhandelaren. Links op een verhoging staat de duivel met een zandloper, handelaren met een stok met inschrijvingen en een boer die een mand met…

Spotprent op Engeland en Cromwell,…

anoniem, 1652, prent, RP-P-1912-295

Spotprent op Engeland en Cromwell, 1652. Oliver Cromwell zittend op zijn troon, vertreedt onder de voet vredesdocumenten, aan zijn voeten knielen en smeken vrouwen voor hun mannen. Links blaast Hugh Peters met een blaasbalg in het oor van Cromwell. Rechts de leden van de Bloedraad: Sir Thomas…

Spotprent op Willem V en zijn…

anoniem, 1782, prent, RP-P-1912-304

Kraamkamer waarin een vrouw net is bevallen, rechts neemt een baker het kind op de schoot. Aan een tafel drinkt een man een glas wijn. Een pastoor schenkt de bagijn vergiffenis. Te interpreteren als een spotprent op prins Willem V en zijn maîtresse Constance van Lynden, ca. 1782. Gedrukt op het blad…

Spotprent op een Menniste Bruiloft,…

anoniem, 1690 - 1710, prent, RP-P-1937-1905

Spotprent op een Menniste Bruiloft. Grote kamer waarin alle bezoekers van een bruiloftsmaal getroffen worden door acute diarree, met alle gevolgen van dien. Linksvoor aan de tafel (nr. 1) de boosdoener die de purgeerboontjes in het eten heeft gedaan. Op de voorgrond tilt een dame haar bovenrok op,…

De Vliegende Actionist op de…

Cornelis Anthonisz., 1720, prent, RP-P-AO-28-59-2

De Vliegende Actionist op de Wereld. Een gevleugeld varken staande op een wereldbol met een kruis (rijksappel), rechts eet een varken uit een trog, op de achtergrond een stad. In het onderschrift een vers in vijf kolommen. Behoort tot de groep van bijprenten toegevoegd aan de serie Tafereel der…

Willem III op de Hollandse Leeuw…

anoniem, 1689, prent, RP-P-1937-1966

Prins Willem III als held op de Hollandse Leeuw verjaagt pater Peters met het molenaarskind zittend als de hoer van Babylon op het beest samen met alle andere katholieken, 1689. Midden achter wordt Willem verwelkomd door de Engelsen, op de achtergrond links en rechts het vluchten van koning Jacobus…

Het door de windnegotie befaamde…

anoniem, 1720, prent, RP-P-AO-28-59-59

Landschap aan de Mississippi met gevechten tussen indianen en europeanen. In de vier hoeken medaillons met voorstellingen van de gevolgen van de windhandel in een Nederlands gezin. Op het blad onder de plaat een onderschrift in twee kolommen. Prent 59 in de serie Tafereel der Dwaasheid met…

Spotprent van de begrafenis van…

anoniem, naar Romeyn de Hooghe, 1677, prent, RP-P-1944-3050

Spotprent van de begrafenis van dominee Abraham van de Velde, 14 juni 1677. Een lange begrafenisstoet van 4 rijen mannen met steiloren of ezelsoren trekt met het lijk van ds. van der Velde uit het Huis van Onrust over 'het elendige kerckhof', langs enige grafzerken met toepasselijke opschriften naar…