Vaart van Brussel

anoniem, 1587, rekenpenning, NG-VG-3-677

Koperen penning. Voorzijde: wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: twee zeilschepen boven jaartal binnen omschrift

Filips II, koning van Spanje,…

anoniem, 1587, rekenpenning, NG-VG-3-684

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies binnen omschrift

Staten van Rijssel

anoniem, 1588, rekenpenning, NG-VG-3-689

Koperen penning. Voorzijde: wapenschild op gekruiste lans en kruis, omgeven door vier wapenschilden binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Waarschuwing tegen de…

anoniem, 1588, rekenpenning, NG-VG-3-691

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild in cartouche tussen jaartal onder opschrift binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans; afsnede: wapenschild en jaartal

Filips II, koning van Spanje,…

anoniem, 1588, rekenpenning, NG-VG-3-696

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies binnen omschrift

Patstelling tussen de Nederlandse…

anoniem, 1595, rekenpenning, NG-VG-3-804-A

Koperen penning. Voorzijde: Maurits, afgebeeld als gehelmde Mars met schild en speer; op achtergrond troepen. Keerzijde: gehelmde Minerva met schild en speer zittend voor tentenkamp binnen omschrift

Overlijden van Ernst, aartshertog…

anoniem, 1595, rekenpenning, NG-VG-3-805

Zilveren penning. Voorzijde: doodkist staande op lijkbaar. Keerzijde: gekroond wapenschild, met rechterhand vastgehouden door vrouw met hoed op hoofd en krans in andere hand; links van wapenschild: jaartal, onder wapenschild: weegschaal in evenwicht

Oproep om de druk der verhoogde…

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-811-A

Koperen penning. Voorzijde: schildpad, die door vijf bijen wordt aangevallen binnen omschrift. Keerzijde: gehelmd wapenschild onder korf met veren binnen omschrift.

Expansie van de zeevaart

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-816-A

Koperen penning. Voorzijde: Arion, spelend op luit, gezeten op rug van dolfijn; op achtergrond schip en kust onder opschrift binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift.

Onbetrouwbaarheid van de…

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-817

Zilveren penning. Voorzijde: omgeven door soldaten houdt aartshertog Albrecht, met kardinaalshoed en -mantel, vredestak in hand; op voorgrond: onthoofding van de graven van Horne en Egmond binnen omschrift. Keerzijde: soldaat met geweer over zijn schouder, staande op toren binnen omschrift