Ruiterstandbeeld van Lodewijk de…

Gerard Edelinck, naar Sylvain Bonnet, 1666 - 1707, prent, RP-P-BI-7546

Ruiterstandbeeld van Lodewijk de XIV, met aan de voet van de sokkel geketende figuren. Rondom het standbeeld een verzameling kopstukken uit de Franse monarchie. Op de voorgrond de zittende personificatie van Frankrijk, bijgestaan door Bellona en Mars.

Portret van Nicolas Rigault

Gerard Edelinck, naar Sylvain Bonnet, 1666 - 1707, prent, RP-P-BI-7385X

Portret van de Franse filoloog Nicolas Rigault (1577-1654), afgebeeld in ovale omlijsting met ovaal embleem.

Portret van Jean-Baptiste Santeuil

Gerard Edelinck, naar Chevalier Dumée, 1666 - 1707, prent, RP-P-BI-7392X

De Franse kanunnik en dichter Jean-Baptiste Santeuil (1630-1697), zittend aan een bureau. In zijn linker hand houdt hij zijn hoed vast, in zijn andere hand heeft hij een ganzenveren pen. Op de tafel enkele documenten. Onderaan drie regels tekst in Latijn.

Portret van Mathurin Savary

Gerard Edelinck, naar Louis Ferdinand Elle (le jeune), 1683, prent, RP-P-BI-7397X

Portret van de Franse bisschop Mathurin Savary, afgebeeld in ovale omlijsting met tekst in Latijn en wapen.

Portret van Paul Tallemant

Gerard Edelinck, naar Noël-Nicolas Coypel, 1666 - 1707, prent, RP-P-BI-7405X

Portret van de Franse geleerde en prior Paul Tallemant (1642-1712), afgebeeld in ovale omlijsting met Franse tekst. Onder de lijst een console met een wapen en aan weerszijden een vers van twee regels in Frans.

Portret van Ulrika Eleonora van…

Gerard Edelinck, naar David Ehrenstrahl, 1652 - 1707, prent, RP-P-BI-7412X

Ulrika Eleonora van Denemarken (1656-1693), koningin van Zweden, zittend afgebeeld met haar hand boven een op een kussen gelegen kroon. Onderaan de voorstelling een cirkelvormig cartouche met een wapen.

Heilige Franciscus Xaverius

Gerard Edelinck, naar Jerome Sourley, 1666 - 1707, prent, RP-P-BI-7486X

De heilige Franciscus Xaverius, omringd door toehoorders, houdt een crucifix omhoog tijdens zijn preek. Op de achtergrond een stad en een schip voor anker langs de kust. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn.

Annunciatie

Gerard Edelinck, naar Nicolas Poussin, 1666 - 1707, prent, RP-P-BI-7462X

De aankondiging van de geboorte van Christus aan Maria: Maria knielt voor de engel Gabriël die omhoog wijst, waar de heilige geest in de gedaante van een duif van God naar Maria vliegt. Cherubijnen met bloemenkransen omringen God. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn.

Portret van Jean Baptiste Coclers

Louis Bernard Coclers, 1756 - 1817, prent, RP-P-1883-A-7110

Portret van de vader van de kunstenaar Jean Baptiste Coclers, tekenend aan een tafel.

Portret van een jonge dame met hoed…

Louis Bernard Coclers, 1756 - 1817, prent, RP-P-1883-A-7115