Oostenrijkse overwinning op de…

anoniem, 1742, prent, RP-P-OB-83.792

Nieuwsprent met de bekendmaking van de overwinning van de Oostenrijkers en Hongaren onder Khevenhüller op de Franse troepen in Bohemen, 29 mei 1742. Met twee oudere houtsneden: bovenaan een veldheer te paard met op de voorgrond een ontspruitende Oranjeboom, onderaan het beleg van een stad aan een…

Zeeslag bij Kaap Lezard, 1747

Romeyn de Hooghe, 1747, prent, RP-P-OB-83.915

Zeeslag bij Kaap Lezard (Kaap Finisterre) waarbij de Engelse vloot onder admiraal George Anson een overwinning behaalde op de Franse vloot onder admiraal de la Jonquiére, 14 mei 1747. Op het blad onder de plaat een beschrijving van de slag in drie kolommen met een lijst van de genomen Franse schepen…

Diagram van de baan van Mercurius…

anoniem, 1743, prent, RP-P-OB-83.814

Diagram van de baan van de planeet Mercurius om de zon in het jaar 1743 en de verschijning van het passeren van de planeet voor de zon op 5 november 1743 in de middag. Op het blad onder de plaat een verklaring van de loop van de planeet, in twee kolommen naar het het onderzoek van de wiskundige…

Plan van de aanval van de…

anoniem, naar Adam van Broeckhuysen, 1745, prent, RP-P-OB-83.824

Plattegrond met de aanval door de Geallieerden in de slag bij Fontenoy (bij Doornik) op 11 mei 1745 tussen het Geallieerde leger en de Fransen. Op het blad boven, naast en onder de plaat een beschrijving en de verklaring van de letters A-P in het Frans en Nederlands.

Sterfbed van koning Willem III,…

Pieter van den Berge, 1702, prent, RP-P-OB-82.971

Sterfbed van koning Willem III in het paleis te Londen, 19 maart 1702. De koning overlijdt aan de gevolgen van een val tijdens een jachtpartij op 4 maart. Het bed omringd door geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders en leden van de hofhouding. In het onderschrift een vers van zes regels.

Begrafenis van koning Willem III,…

anoniem, 1702, prent, RP-P-OB-82.976

Begrafenisstoet van koning Willem III te Londen 23 april 1702. De stoet in vier rijen met de lijkwagen met de kist getrokken door zes paarden. In het onderschrift de legenda A-L, onder de plaat een tekst in twee kolommen.

Begrafenis van koning Willem III,…

Pieter van den Berge, 1702, prent, RP-P-OB-82.977

Begrafenisstoet van koning Willem III te Londen 23 april 1702. De lange stoet slingert in zes rijen over een plein naar Westminster Abbey. Gemerkt linksboven (afgesneden): fol. 174.

Sterfbed van koning Willem III,…

Pieter van den Berge, 1702, prent, RP-P-OB-82.972

Sterfbed van koning Willem III in het paleis te Londen, 19 maart 1702. De koning overlijdt aan de gevolgen van een val tijdens een jachtpartij op 4 maart. Het bed omringd door geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders en leden van de hofhouding. In het onderschrift een vers van zes regels.

De dodelijke val van Willem III…

anoniem, naar Pieter van den Berge, 1702, prent, RP-P-OB-79.468

De dodelijke val van koning Willem III tijdens een jachtpartij, 4 maart 1702. De koning zittend op de grond wordt door omstanders overeind geholpen, achter de koning zijn paard. In het onderschrift twee regels tekst. Op het blad onder de plaat een tekst in twee kolommen.

Sterven van de Spaanse koning Karel…

Pieter van den Berge, 1701, prent, RP-P-OB-82.965

Het sterven van de Spaanse koning Karel II op 1 november 1700. De koning op zijn sterfbed met baldakijn omringd door geestelijken, hovelingen en familie. Bovenaan twee engelen met het Spaanse wapen. Onderaan verzen in het Spaans, Nederlands en Frans op de dood van de koning.