Kaart van het beleg van Rijnberg,…

anoniem, naar Claes Jansz. Visscher (II), 1651 - 1652, prent, RP-P-OB-81.362

Kaart van het beleg en de verovering van Rijnberg door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 16 mei - 2 juni 1633. Centraal de stad Rijnberg aan de Rijn, onderaan het kwartier van de stadhouder. Linksboven een banderol met de legenda 1-5 in het Nederlands. Rechtsonder een inzet met een…

Beleg van Breda, 1637

Pieter Hendricksz. Schut (mogelijk), naar Claes Jansz. Visscher (II), 1649 - 1651, prent, RP-P-OB-81.414

Belegering en verovering van Breda door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 23 juli - 10 oktober 1637. Kaart van de stad en omgeving. Linksonder de wapens van Breda en Geertruidenberg. Gemerkt middenboven: Eerste deel Fol: 269.

Verovering van de vesting Limburg,…

anoniem, 1649 - 1651, prent, RP-P-OB-81.352

Verovering van de vesting Limburg door het Staatse leger onder Stakenbroek op één dag, 8 september 1632. Kaart van de berg met het dorp en kasteel, gelegen aan de rivier de Wesdret. Rechtsonder twee soldaten bij een cartouche met de legenda 1-9, links een ruitergevecht. Gemerkt rechtsboven Fig. 15.…

Geschiedkundige kaart van de…

Giersbergen et fils, 1833, prent, RP-P-OB-77.760

Geschiedkundige kaart van de Nederlanden. Bij plaatsnamen staan jaartallen van belangrijke gebeurtenissen.

Historische kaart van Nederland met…

Gerrit de Broen (I), 1695 - 1700, prent, RP-P-OB-77.781

Kaart van het gebied waar de Friezen woonden. Maakt deel uit van 16 kaarten van het land van de Bataven en de Friezen eerst vervaardigd voor en opgenomen in M. Alting, Descriptio ant. agri Batavi et Frisii, s. notitia Germ. infer., 2 delen, 1697-1700. Hergebruikt in F. Halma, Tooneel der Vereenigde…

Plattegrond van Orsoy, 1631-1632

anoniem, 1632 - 1649, prent, RP-P-OB-81.312

Plattegrond van Orsoy. Onderdeel van een groep plattegronden van steden, forten en dijken in Brabant veroverd door het Staatse leger onder Frederik Hendrik in de jaren 1631-1632.

Kaart van het beleg van Breda, 1637

Claes Jansz. Visscher (II) (atelier van), 1637, prent, RP-P-OB-81.411

Kaart van de belegering van Breda door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 23 juli - 10 oktober 1637. Kaart van de stad en omgeving met links de stad, linksboven een cartouche met de titel, linksonder een cartouche met een plattegrond van de bastion aan de Ginnekens Poort, verovert op 7…

Historische kaart van de monding…

anoniem, 1732 - 1734, prent, RP-P-OB-77.796

Historische kaart van de monding van de Rijn en het Huis te Britten en de Vuurboet van Caligula bij Katwijk. Met cartouche waarin titel en gevonden oudheden. Maakt deel uit van de 8 kaarten in G. van Loon, Aloude Hollandsche Histori... sedert de komst der Batavieren in... Holland, 2 delen, bij…

Kaart van het beleg van Den Bosch…

anoniem, 1629, prent, RP-P-OB-81.188

Kaart van het beleg van Den Bosch door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629. Kaart van Den Bosch en het omliggende gebied met de omsingeling van de stad, rechts Crèvecoeur aan de Maas. Rechtsonder een cartouche met de Duitse titel. Bovenaan links het wapen van…

Verovering van Wesel, 1629

anoniem, 1629, prent, RP-P-OB-81.234

Kaart met de verovering van Wesel aan de Rijn bij verrassing in de nacht van 19 augustus 1629. Linksboven de intocht van het Staatse leger, rechtsonder de vluchtende Spaanse troepen. Linksonder een kaart van Rijnland, rechtsboven de legenda A-Aa. Met een tekst in 3 kolommen in het Duits vastgeplakt…