Herstel van de orde in de…

Hans Heinrich Boltshauser, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2947

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: met bladerkrans omhangen altaar, waarop pijlenbundel staat, omwonden met wimpel met opschrift; daarboven houdt een hand uit wolken lint met zeven wapenschilden binnen omschrift; afsnede: jaartal

Herstel van de orde in de…

Johann Heinrich Schepp, 1788, historiepenning, NG-VG-1-2959

Zilveren penning. Voorzijde: drie gehelmde vrouwen, voorstellende de drie Gelderse kwartieren Nijmegen, Zutphen en Veluwe, elk met lans en wapenschild staande rond altaar met wapenschild in medaillon op basis binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van oranjetakken

Schutterlijk exercitiegezelschap te…

anoniem, 1788, historiepenning, NG-VG-1-2961

Zilveren penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als vrouw met gepluimde helm en vrijheidshoed op speer, leunt tegen zegeteken, waaraan drie wapenschilden zijn gehecht; naast haar een brandend hart op een altaar en een bijbel en wierookvat op een steen; op achtergrond drie roeiers en stuurman in…

Bezoek van George III, koning van…

Monogrammist CI (medailleur), 1788, historiepenning, NG-VG-1-2964-A

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans tussen monogram binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild voor scepter en zwaard tussen palmtakken, beschenen door hemellicht binnen omschrift; afsnede: datering

Namen vrij verklaard

anoniem, 1790, historiepenning, NG-VG-1-2980

Koperen penning. Voorzijde: opschrift binnen lauwerkrans. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Huwelijk van Willem Frederik,…

Johann Jakob Gottfried Stierle, 1791, historiepenning, NG-VG-1-3003

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: twee vrouwen plengen wijn boven brandend altaar, waartegen twee gekroonde, met kransen verenigde wapenschilden staan binnen omschrift; afsnede: opschrift

Bediening van het sacrament van het…

Johannes Michiel Lageman, 1792, historiepenning, NG-VG-1-3008

Zilveren penning. Voorzijde: staande voor altaar spreekt aartsbisschop, omringd door priesters zegen uit over voor hem geknielde gelovigen binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Inhuldiging van Frans II, Duits…

anoniem, 1792, historiepenning, NG-VG-1-3015

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken voor Mercuriusstaf tussen twee korenaren boven brandend altaar binnen omschrift; afsnede: opschrift

Nazien van de munt van Harderwijk

Marten Hendrik Lohse, 1793, historiepenning, NG-VG-1-3027

Zilveren penning. Voorzijde: Hoop, afgebeeld als vrouw met anker in hand, loopt langs strand; achter haar rokend vat; op achtergrond drie zeilschepen binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild geflankeerd door twee gekroonde leeuwen

Terechtstelling van Lodewijk XVI

Friedrich Wilhelm Loos, 1794, historiepenning, NG-VG-1-3034

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met bladerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Frankrijk in gedaante van gesluierde vrouw zit treurend bij lijkbus, waarop zij met haar elleboog leunt; aan haar voeten scepter, kroon, bundel pijlen en hellebaard binnen omschrift; afsnede: datering