Overbrenging van het lijk van…

Vincard, 1840, historiepenning, NG-VG-1-3863

Koperen zeshoekige penning aan draagoog. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

Overlijden van J.F. Willems,…

Jacob Wiener, 1847, historiepenning, NG-VG-1-3952

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met beschreven tafel op inbeide handen, zit tussen stapel boeken, globe en lier, omhangen met wimpel met opschriftbinnen omschrift; afsnede: signatuur

Overlijden van Johannes, graaf van…

anoniem, 1844, historiepenning, NG-VG-1-3919

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder hemellicht metopschrift, boven gekroond wapenschild tussen palm- en eiketak

Louise Augusta Wilhelmina Amalia,…

Jean Henri Simon, 1845, historiepenning, NG-VG-1-3940

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee wapenschilden onder kroon,beschenen door mensenhoofd in stralenkrans

Honderdvijftigjarig bestaan van de…

Tjeerd Keikes, 1845, historiepenning, NG-VG-1-3931-A

Zilveren penning. Voorzijde: gesluierde vrouw met kruis op borst, voorstellende Doopsgezinde Societeitzit tussen twee staande mannen in; man rechts van haar wijst op schaal geldstukken engevulde hoorn van overvloed aan haar voeten; man links van haar wijst op vervallenruine en portret van Menno…

Oprichting van een standbeeld voor…

Johannes Petrus Schouberg, 1848, historiepenning, NG-VG-1-3969

Zilveren penning. Voorzijde: standbeeld binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen sierrand

Bezoek van Victoria en Albert,…

G.R. Collis, 1843, historiepenning, NG-VG-1-3894

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Jonkheer Johan Willem van…

Johannes Petrus Schouberg, 1842, historiepenning, NG-VG-1-3964

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond, gehelmd wapenschild,gedragen door arend en leeuw boven wimpel met opschrift binnen sierrand

Opening van de spoorlijn van…

Laurent Joseph Hart, 1846, historiepenning, NG-VG-1-3945

Bronzen penning. Voorzijde: twee portretmedaillons: in linker medaillon borststuk man met eikekransbinnen omschrift; in rechter medaillon borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift;tussen beide medaillons in staat gevleugelde vrouw, die lauwertak boven rechter, enkrans boven linker medaillon…

Vijftigjarig bestaan van het…

David van der Kellen (1804-1879), 1840, historiepenning, NG-VG-1-3856

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift en totkrans samengebonden eike- en klimoptak, beschenen door hemellicht