Haardsteen met afbeelding

anoniem, ca. 1499 - ca. 1799, haardsteen, BK-NM-450

Haardsteen met ruiten, voorstellende een fontein, aan weerszijde een zittende herder en herderin. In het verschiet schapen.

Haardsteen met afbeelding

anoniem, ca. 1499 - ca. 1799, haardsteen, BK-NM-455

Haardsteen met een voorstelling van een op de grond liggende krijger die door een ander wordt doorstoken.

Haardsteen met het jaartal 1589,…

anoniem, 1589, haardsteen, BK-KOG-1275-H-1

Haardsteen met het jaartal 1589, leeuwen en ruiten.

Haardsteen, verglaasd, met…

anoniem, ca. 1499 - ca. 1699, haardsteen, BK-KOG-1275-I

Haardsteen, verglaasd, met voorstelling van een griffioen.

Haardsteen met een voorstelling van…

anoniem, ca. 1499 - ca. 1699, haardsteen, BK-KOG-1275-O-3

Haardsteen met een voorstelling van twee manskoppen in ruiten

Haardsteen met een voorstelling van…

anoniem, ca. 1499 - ca. 1699, haardsteen, BK-KOG-1275-S-2

Haardsteen met een voorstelling van Suzanna.

Haardsteen met een voorstelling van…

anoniem, ca. 1499 - ca. 1699, haardsteen, BK-KOG-1275-X

Haardsteen met een voorstelling van Suzanna. Suzanna wordt ter steniging weggeleid.

Haardsteen met voorstelling van een…

anoniem, ca. 1499 - ca. 1799, haardsteen, BK-NM-9647-B

Haardsteen met voorstelling van een mannen- en vrouwenkop ter weerszijden van een vaas.

Haardsteen met voorstelling van…

anoniem, 1598, haardsteen, BK-NM-9586-D

Haardsteen met voorstelling van twee klimmende leeuwen, geplaatst in twee ruiten en vergezeld van het jaartal 1598. De halve en kwart ruiten aan de boven- en onderkant zijn opgevuld met een ruitvormige bloem.

Haardsteen met leeuwenkop in…

anoniem, ca. 1575 - ca. 1625, haardsteen, BK-2008-6-B

Haardsteen met voorstelling van leeuwenkop in lauwerkrans, geplaatst in geprofileerde ruit, welk motief zich in de halve ruiten aan de zijkanten herhaald. De hale ruiten aan de boven- en onderkant zijn opgevuld met halve medallions met stermotief.