Spoedeisende hulp

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-12

Psycho-geriatrie, Dr. Sarphatihuis

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-8

Neonatologie, voedingsonderzoek

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-31

Consult huisarts

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-28

Psycho-geriatrie

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-5

Opvangkeet Keetje Tippel voor…

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-15

Verslavingszorg: encounteren

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-48

Thuiszorg

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-25

Baden van comapatiënt

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-2

Crisisdienst RIAGG

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-45