Maria met kind, de jonge Johannes…

Johann Wilhelm Baumann, naar Bartolomé Esteban Murillo, 1834 - 1878, prent, RP-P-1908-4450

Het Koninklijk paleis te Amsterdam

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar William Cooke, 1817 - 1882, prent, RP-P-1908-2579

Das Staende-Haus in Cassel. Naar A.…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar August Wenderoth, 1817 - 1882, prent, RP-P-1905-2376

13 Nederlandsche stadsgezichten…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1817 - 1882, prent, RP-P-1905-6082

Prent

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar C. Reiss, 1817 - 1882, prent, RP-P-1907-5374

St. Sebaldus-Kirche in Nürnberg

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Gerhardt, 1817 - 1882, prent, RP-P-1908-2365

Het stamhuis van Nassau. Naar F.…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar T. Müller, 1817 - 1882, prent, RP-P-1907-2445

's Gravenhage, Vijverberg; Utrecht,…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar William John Cooke, 1817 - 1882, prent, RP-P-1914-5069

13 Nederlandsche stadsgezichten…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1817 - 1882, prent, RP-P-1905-6087

Dutch cottages. Naar Dusart

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Cornelis Dusart, 1817 - 1882, prent, RP-P-1909-4142