Gezicht op de draaikolken te Naruta…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-803

Mishima bergpas in de provincie Kai

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, RP-P-1956-734

Kraanvogel en rijzende zon

Hiroshige (I) , Utagawa, 1840 - 1850, prent, RP-P-1956-768

De Ide Tama rivier

Katsukawa Shunsen, 1800 - 1810, prent, RP-P-1956-816

Een gezicht op Amanohashidate

Ryûryûkyo Shinsai, ca. 1800 - ca. 1805, prent, RP-P-1991-661

De grote golf bij Kanagawa

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, RP-P-1956-733

Kameyama, een opklaring na…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, RP-P-1960-377

Busteportret van een acteur

Kunisada (I) , Utagawa, 1847 - 1848, prent, RP-P-1976-22