De visvrouw van Arnemuiden,…

Henry Brown, naar Herman Frederik Carel ten Kate, 1841, prent, BI-B-FM-124-36

De visvrouw van Arnemuiden. Vrouw lopend met op de schouders een juk met twee manden met vis. Genummerd: 36. Illustratie in het boek 'De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen', een boek met karakterschetsen, beroepen en klederdrachten van…

Ziet hem op hooge laarzen stappen…

Albertus Willem Sijthoff, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.533

Blad met 15 voorstellingen van verschillende figuren, zoals een ridder, een dame met een hoed en een boer. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd linksboven: No. 15.

Twee duifjes in een bennetje [...]

Albertus Willem Sijthoff, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.538

Blad met 9 voorstellingen van verschillende aard, zoals voorstellingen van een jongen met duifjes in een kooitje, van twee vrouwen aan een keukentafel en van twee jongens die een vlinder hebben gevangen. Onder elke voorstelling een vier- of zesregelig vers. Genummerd linksboven: No. 6.

Zulk pretje kan de kleinen streelen…

Monogrammist CL, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.540

Blad met 9 voorstellingen van kinderen. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd linksboven: No. 4.

Schepen, enz.

Monogrammist CM (prentmaker), 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.545

Blad met 7 voorstellingen van schepen, Neptusus, Jan van Galen en Maarten Harpertszoon Tromp. Onder elke voorstelling een onderschrift. Midden links en rechts vier keer een vierregelig vers in boekdruk.

Allerlei

F. Spyers, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.552

Blad met 8 voorstellingen van verschillende aard, zoals voorstellingen van een inbreker, van een graaf te paard en van een toren. Onder elke afbeelding een onderschrift in boekdruk.

Vervolg-alphabet

Stam, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.557

Blad met 8 voorstellingen van de letters van het alfabet (N, M, P, V, R, S, L en O) geïllustreerd met een stadsgezicht en figuren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder enkele voorstellingen een onderschrift in boekdruk.

Rijm-prent

Albertus Willem Sijthoff, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.564

Blad met 9 voorstellingen van verschillende aard waarvan de woorden rijmen, zoals schede en zwaard, bedevaart en breede baard. Onder enkele voorstellingen een onderschrift in boekdruk.

Rijm-prent

Albertus Willem Sijthoff, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.569

Blad met 7 voorstellingen van verschillende aard waarvan de woorden rijmen, zoals gebrek, dek en vertrek. Onder elke voorstelling een onderschrift in boekdruk. Genummerd rechtsonder: 6.

Een prent met een fontein; voorts…

Monogrammist PB (houtgraveur), 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.571

Blad met 9 voorstellingen van verschillende aard, zoals voorstellingen van een Romein, van en kastelein, van vaatwerk en van fonteinen. Genummerd rechtsonder: 4.