Guanyin

He Chaozong (mogelijk), ca. 1675 - ca. 1699, beeld, AK-MAK-594

Beeld van porselein op voetstuk, bedekt met een doorschijnend glazuur. De staande Guanyin heeft haar handen gevouwen voor zich en staat op een wolk; verwerkt in haar hoofdtooi een zittende Buddha Amitabha, omgeven door lotusbloemen. Op de achterzijde gemerkt met het vierkante vervaardigersmerk van…

Beeld van een zittende Guanyin met…

He Chaozong, ca. 1750 - ca. 1800, beeld, AK-MAK-658

Beeld van porselein op voetstuk, bedekt met een doorschijnend glazuur. De zittende Guanyin heeft een kind op schoot dat een lotustak vasthoudt; op haar borst een lotusbloem; naast haar een in een doek gewikkeld boek met 'Báiyījìng', 'de sutra van het witte gewaad'; het voetstuk in de vorm van een…