Beleg van Breda, 27 augustus 1624-5…

Jacques Callot, 1628, prent, RP-P-OB-56.879

Zesde deel (rechtsonder) van een voorstelling van het beleg van de stad Breda in de jaren 1624 en 1625 door de Spanjaarden onder aanvoering van Ambrogio Spinola. Op dit blad een deel van de belegeringswerken en kampementen om Breda. Voorts op het middenplan en de voorgrond het Spaanse leger…

Maria

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4759

Maria, ten voeten uit, de handen bijeen als in gebed. Op de achtergrond rechts de vlucht naar Egypte en links Maria's hemelvaart. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15 portretten, voorstellende Christus, Maria en de apostelen.

Kruisiging

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4744

Christus aan het kruis te midden van de twee gekruisigde misdadigers. Een soldaat steekt juist de punt van zijn lans in Christus' zijde. Onvoltooide prent, de voorstelling is slechts in contouren weergegeven.

Het martelaarschap van de Heilige…

Jacques Callot, 1631 - 1633, prent, RP-P-OB-4803

Onder de belangstelling van een grote menigte wordt de Heilige Sebastiaan op een vlakte bij een stad (Rome) naast een vervallen amfitheater (Colosseum) door boogschutters beschoten.

Judith met het hoofd van Holofernes

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4738

Judith legt het hoofd van Holofernes, dat ze zojuist met een zwaard afgehakt heeft, op een schaal die haar dienstmaagd voor haar ophoudt. Het ontzielde lichaam van Holofernes ligt achter haar in bed in een legertent. Onder de voorstelling een lege marge.

Titelprent voor de prentreeks 'De…

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-4786

De kruisigde Christus te midden van musicerende engelen en de apostelen. Laatstgenoemden dragen elk een attribuut dat herinnert aan hun marteldood. Deze prent is het titelblad voor een reeks van 15 prenten van de martelingen die de apostelen hebben ondergaan.

Zes Passiescènes: Kruisdraging,…

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4685

Zes ovale voorstellingen van scènes uit het Lijdensverhaal. Van links naar rechts: Kruisdraging, Christus aan het volk getoond (Ecce homo), Doornenkroning, Geseling, Christus voor Pilatus, Gevangenneming. Deze prent is onderdeel van een reeks van 13 ovale en 7 ronde voorstellingen met scènes uit het…

Presentatie van Christus in de…

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4730

Maria biedt twee vogels aan aan de hogepriester die achter een altaar staat en het Christuskind vast heeft. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.

Kruisoprichting

Jacques Callot, 1624 - 1625, prent, RP-P-OB-4683

Het kruis met Christus eraan wordt door een aantal mannen overeind getrokken/geduwd. Enkele groepen mensen kijken toe. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit 12 scènes uit het Lijdensverhaal.

Presentatie van Maria in de tempel

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4725

Joachim en Anna brengen Maria naar de tempel; het kleine meisje rent de trappen op naar de hogepriester. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.