Allegorie op de geboorte van de…

Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland, naar Mattheus Verheyden, 1748, prent, RP-P-OB-46.844

Allegorie op de geboorte van Willem V, prins van Oranje, 8 maart 1748. Centraal de personificatie van het Eeuwig Bestuur met het kind in de armen, omringd door alllerlei allegorische figuren, goden en godinnen, links de Nederlandse Maagd. Rechts groeien verstrengeld in een vaas de Oranjeboom en de…

Putto met een trompet en…

A. van der Meer, 1806, prent, RP-P-1935-1044

Een putto, met een trompet en een wapenschild met daarop een signatuur, zittend op de wolken.

Allegorie op de inspiratie

Adolf van der Laan, 1739, prent, RP-P-1936-318

Allegorie op de inspiratie. Links staat Hercules die een doek ophoudt, geflankeerd door de Waarheid en Standvastigheid. Rechts staan putti met een zeef in de handen, een derde putto verbrandt samen met een gesluierde vrouw boeken. In de lucht zetelt de Schrijfkunst die door een putto en een…

Man en vrouw bij een jonge boom

Theodor Matham, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1625, prent, RP-P-1937-2212

Een elegant gekleed paar kijkt naar een jonge boom, waarvan de stam is gebonden aan een tweede tak, om hem recht te laten groeien. Boekillustratie uit: Jacob Cats, Houwelijck, 1625.

Portret van Nicolaus Arnoldus

Jacob van Meurs, naar Pieter Schick, 1654, prent, RP-P-1907-3261

Portret van Nicolaus Arnoldus, predikant te Franeker. Onderaan in de marge een zesregelige tekst in het Latijn.

Verschillende middelen om schepen…

Cornelis Meijer, 1690 - 1710, prent, RP-P-1939-909

Blad met een overzicht van de verschillende middelen en manieren om schepen over het Pampus (of andere droogten) heen te halen. Op het blad onder de plaat staat de uitleg van de methodes in 3 kolommen. De prent is opgevouwen geweest en met de hand geadresseerd aan de heer Dirk Mels te Amsterdam.

Turfstekers

Noach van der Meer (II), 1781, prent, RP-P-1935-1060(R)

Twee turfstekers in een schuit. Op de kant eveneens een turfsteker. Rechts wordt de turf gebruikt als brandstof in de haard van een huis. Onderaan een verklarende tekst bij de letter T.

Decoraties voor het huis van de…

Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland, naar Mattheus Terwesten, 1748, prent, RP-P-OB-46.845

Decoraties opgesteld voor het huis van de raadsheer Van der Mieden in Den Haag ter gelegenheid van de doop van prins Willem V op 11 april 1748. Vier grote panelen (chassinetten) en twee kleinere panelen met geschilderde allegorische voorstellingen over het erfelijk bestuur van de prinsen Willem IV…

Opdracht aan Willem van der Sluys…

Hendrik Frans Diamaer, 1728, prent, RP-P-1935-1043

Opdracht aan Willem van der Sluys met wapen geflankeerd door Minerva en Hercules. Tekst op recto en verso in boekdruk.