Heilige Ethbin als kluizenaar

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.348

Een boslandschap. Op de voorgrond de H. Ethbin, een Ierse kluizenaar uit de zesde eeuw na Christus. Hij nodigt Christus in de gedaante van een melaatse reiziger uit in zijn kluizenaarshut.

Heilige Petrus Coelestinus als…

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1598, prent, RP-P-OB-60.329

De H. Petrus Coelestinus, de latere paus Coelestinus V, zit geknield op de voorgrond en bidt tot God. Achter hem vluchten monniken weg van een brandende kerk met rondom vliegende duivels.

Heilige Alpherius als kluizenaar

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1598, prent, RP-P-OB-60.317

De H. Alpherius, een Spaanse kluizenaar uit de elfde eeuw na Christus, staat met abtstaf en monnikenpij voor de benedictijnenabdij van La Cave die door hem werd gesticht. Op de achtergrond bergen.

Heilige Hyacinthus van Polen…

Johann Sadeler (I) (mogelijk), 1595 - 1600, prent, RP-P-OB-7653-6

De H. Hyacinthus van Polen en een monnik bidden geknield voor een korenveld dat door een storm wordt geteisterd. Hun gebed beëindigt de storm. De prent maakt deel uit van een achttiendelige serie die een kader vormt rondom een afbeelding van de H. Hyacinthus van Polen.

Miraculeuze genezing van een…

Johann Sadeler (I) (mogelijk), 1595 - 1600, prent, RP-P-OB-7653-15

De H. Hyacinthus van Polen staat samen met een monnik voor een gewonde man, die wordt ondersteund door een vriend. De heilige geneest de gewonde man. De prent maakt deel uit van een achttiendelige serie die een kader vormt rondom een afbeelding van de H. Hyacinthus van Polen.

Monnik begroet de Heilige…

Johann Sadeler (I) (mogelijk), 1595 - 1600, prent, RP-P-OB-7653-1

H. Hyacinthus van Polen wordt begroet door een monnik. Hij knielt en neemt de hand van de heilige vast. Op de achtergrond een stad. De prent maakt deel uit van een achttiendelige serie die een kader vormt rondom een afbeelding van de H. Hyacinthus van Polen.

Heilige Liphardus als kluizenaar

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.343

Een landschap met een ruïne. Op de voorgrond de H. Liphardus van Meung-sur-Loire, een kluizenaar uit de zesde eeuw na Christus. Hij zit geknield te bidden in zijn hut. Op de achtergrond een monnik naast een staf waarop het hoofd van een slang. Het lichaam van de slang ligt naast de staf op de grond.

Heilige Euthymius en de heilige…

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1598, prent, RP-P-OB-60.312

De H. Euthymius, een vroegchristelijke kluizenaar uit Egypte, zit op de grond in een grot en leest een bijbel. De H. Theoctistus wandelt zijn richting uit. Op de achtergrond in een landschap andere kluizenaars die hutten bouwen.

Petrus van Amiens als kluizenaar

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.355

Het interieur van de kerk met het Heilig Graf van Christus. Op de voorgrond slaapt Petrus van Amiens, een Franse kluizenaar en prediker van de eerste kruistocht. Rechts een visioen van Christus met cherubijnen.

Heilige Alphegus van Canterbury als…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1598, prent, RP-P-OB-60.324

Op de voorgrond de H. Alphegus, een Engelse kluizenaar en de aartsbisschop van Canterbury. Hij staat voor zijn kluizenaarshut met een lamp. Op de achtergrond worden de monniken van Canterbury aangevallen door de Denen, die hen slaan met slangen en zwepen.