Fabel van de vos en de geit

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gheeraerts (I), 1608 - 1679, prent, RP-P-1907-4075

De vos staat boven een keldertrap. De geit zit in de kelder. Op de achtergrond een stad. De fabel beschrijft hoe de vos samen met een geit een kelder binnenbreken om daar wijn te drinken. De geit helpt de vos de kelder opnieuw te verlaten, maar kan er zonder hulp zelf niet uit. Het verhaal…

Fabel van de stier en de muis

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gheeraerts (I), 1608 - 1679, prent, RP-P-1907-4070

Een muis en een stier staan tegenover elkaar. De fabel beschrijft hoe een muis een stier in zijn poot bijt en zich dan verbergt in zijn holletje. De moraal van het verhaal leert dat elke machthebber door de schranderheid van een enkele onderdaan kan worden gehinderd.

Portret van Albert-Johannes, baron…

Aegidius Sadeler, 1618, prent, RP-P-OB-5038

Baron Albert-Johannes van Smirzicz ligt in volle lengte op zijn doodsbed, in modieuze kleding. Boven in de hoek zijn familiewapen met de spreuk "Nulla vis major pietate vera est" ("Geen kracht is groter dan de ware vroomheid").

Portret van Christina Muller

Aegidius Sadeler, ca. 1600, prent, RP-P-OB-5040

Gedenkprent voor Christina Muller, de overleden vrouw van de schilder Batholomeus Spranger. Het hoofd van de vrouw is uit een eerdere gravure van Sadeler geknipt.

Portret van Ottavio Strada

Aegidius Sadeler, 1600, prent, RP-P-OB-5045

Ottavio Strada, oudheidkundige en muntenverzamelaar aan het hof van keizer Maximiaan II en Rudolf II, op 50-jarige leeftijd.

Portret van Matthaeus Wacker von…

Aegidius Sadeler, 1597 - 1629, prent, RP-P-OB-5052

Matthaeus Wacker von Wackenfels (evt. de broer van Johannes Matthaeus Wacker). Boven het portret drie allegorische figuren die lauwerkransen ophouden (Justitia, Fama en Minerva). Rond het portret attributen van wetenschap (links) en muziek (rechts). Middenonder een vignet met twee honden.

Portret van keizer Augustus

Aegidius Sadeler, naar Titiaan, 1597 - 1629, prent, RP-P-OB-5057

Portret van keizer Vitellius

Aegidius Sadeler, naar Titiaan, 1597 - 1629, prent, RP-P-OB-5064

Portret van keizerin Livia Drusilla

Aegidius Sadeler, naar Titiaan, 1597 - 1629, prent, RP-P-OB-5069

Livia Drusilla, derde vrouw van keizer Augustus

Portret van keizerin Milonia…

Aegidius Sadeler, naar Titiaan, 1597 - 1629, prent, RP-P-OB-5071

Milonia Caesonia , vierde vrouw van keizer Caligula