Portret van Christoffel Columbus

Crispijn van de Passe (I), 1598, prent, RP-P-OB-2286

Portret van de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus, eronder zijn devies in het Latijn. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. In de hoeken diverse navigatieinstrumenten. In de marge een zesregelig lofdicht in het Latijn.

Egyptische Sibille

Crispijn van de Passe (I), 1601, prent, RP-P-1906-2077

Buste van de Egyptische Sibille. In haar rechterhand houdt ze een olijftak en haar linkerhand houdt ze tegen haar borst. De voorstelling is gevat in een medaillon met een randschrift in het Latijn. In de marge een zesregelig onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de twaalf sibillen.

Apostel Johannes

Crispijn van de Passe (I), 1594, prent, RP-P-1907-3825

Buste van de apostel Johannes, een opengeslagen boek en een kelk voor hem. Hij zit in een grot. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met Christus en de apostelen.

Noordenwind

Crispijn van de Passe (I), 1589 - 1611, prent, RP-P-1907-3851

Wolkendek met Boreas (Noordenwind). Hij wordt vergezeld door Saturnus en een adelaar. Hun voeten rusten op de Noordenwind (Septentrio), die als blazend hoofd zonder lichaam is afgebeeld. Beneden op de aarde zijn het Noorden en de Winter gepersonifieerd. Links op de achtergrond een gezicht op Nova…

Jonge volwassenheid

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1596, prent, RP-P-1907-3849

Landschap met een man die te midden van gereedschap, een globe en navigatieinstrumenten zit. In zijn hand houdt hij een passer en een hamer. Hij wordt vergezeld door Minerva. Op de achtergrond zijn mensen aan het werk in een werkplaats. In de marge een zesregelig onderschrift, in twee kolommen, in…

Rechtvaardigheid

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1909-2787

De vrouwelijke personificatie van Rechtvaardigheid (Justitia), een van de vier kardinale deugden. In haar handen het zwaard en de weegschaal, symbolen van respectievelijk macht en onpartijdigheid. Prent uit een serie met theologische deugden.

Ouderdom

Crispijn van de Passe (I), 1599, prent, RP-P-1964-468

Vertrek met een hebzuchtige oude man die in een kist met geld en sieraden graait. Achter hem valt een wolf (symbool voor hebzucht) een lam aan. Op de achtergrond een bedrijvige haven. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn.

De vijf zintuigen

Crispijn van de Passe (I), 1589 - 1611, prent, RP-P-1985-478

De mens zit in een prieeltje, omringd door zijn vijf zintuigen. Zij genieten van voedsel en drank. Onder de tafel zit een aapje te kauwen op een stuk fruit. Uit het Latijnse onderschrift blijkt dat de mens zijn zintuigen slechts voor genot gebruikt, in plaats van ze ten dienst van God te stellen.…

Portret van Mehmet III

Crispijn van de Passe (I), 1595 - 1611, prent, RP-P-1904-3728

Portret van Mehmet III, sultan van het Ottomaanse Rijk, op 29-jarige leeftijd. Onder het portret een drieregelig onderschrift met de functie van de geportretteerde in het Duits. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde en de datum dat hij tot sultan werd benoemd…

Putto met doorboord hart

Crispijn van de Passe (I), 1594, prent, RP-P-1907-1829

Medaillon met een putto met een door een pijl doorboord hart. Op de achtergrond het paradijs met Eva die de verboden vrucht aan Adam aanbiedt. De prent heeft een omlijsting met een Bijbelcitaat uit Ps. 50 in het Latijn.