Commite Revolutionair te Groningen,…

anoniem, 1795, erepenning, NG-VG-1-3050

Gouden penning. Voorzijde: gezamelijk helpen Herkules en Minerva op haar knieen liggende vrouw met kroon, voorstellende Groningen, overeind; in haar rechterhand houdt zij vrijheidshoed op speer, in linker een eikenkrans; aan haar voeten liggen gebroken roedebundel en juk; op achtergrond gezicht op…

Aanbidding van het gouden kalf

Cornelis Bos, naar Rafaël, 1551, prent, RP-P-BI-2767

De Israëlieten dansen en knielen voor het gouden kalf. Aäron staat naast het beeld en wijst met zijn hand naar het kalf. Links achter is Mozes te zien die terug komt van de berg Sinai waar hij de stenen tabletten ontvangen heeft. Uit woede over de afgoderij van de Israëlieten smijt hij de tafelen…

Abraham verdrijft Hagar en Ismaël

Cornelis Bos, 1555, prent, RP-P-1879-A-2937

Ismaël bespot zijn broer Isaak. Ze vechten naast de tafel. Abraham beslist om Ismaël en Hagar weg te sturen en zo de ruzie op te lossen. Prent uit een serie van 12 prenten met het leven van Abraham. Alle prenten hebben vier regels Duitse verklarende tekst in de ondermarge.

Portret van de predikant Wilhelmus…

A. Durleu, naar Luitjen Jacobs van der Werf, 1760, prent, RP-P-1878-A-1889

Portret van de gereformeerde predikant Wilhelmus Schortinghuis, in ovaal met randschrift. Onder het portret een Nederlands vers op Schortinghuis' leven, geschreven door J. Bolt.

Portret van Frederik Adolph van der…

Jacob Houbraken, naar G. Kamphuis, 1774, prent, RP-P-OB-48.539

Kniestuk van Frederik Adolph van der Marck, zittend op een stoel. Onder het portret zijn naam en een zesregelige tekst in het Latijn.

Portret van Cornelius van Velzen

Jacob Houbraken, naar Jan Abel Wassenbergh, 1746, prent, RP-P-OB-48.345

Portret ten halven lijve naar rechts van Cornelius van Velzen in een ovaal, waarop onderaan de spreuk: Candide et Prudentia. Onder het portret zijn naam en gegevens in twee regels in het Latijn. Daaronder twee kolommen met elk tien regels: links een vers in het Latijn en rechts in het Nederlands.

Portret van Leonard Offerhaus

Jacob Houbraken, naar Fridericus Carolus de Hosson, 1775, prent, RP-P-OB-48.583

Portret ten halven lijve naar rechts van Leonard Offerhaus op 75-jarige leeftijd in een ovaal met randschrift in het Latijn. Zijn rechterhand rust op een boek op een tafel voor hem, op de achtergrond een boekenkast en een deel van een gordijn. Het portret rust op een piëdestal waarop een vierregelig…

Deurklopper met stootknop uit het…

, ca. 1400 - ca. 1950, deurklopper, BK-NM-8989

Een eenvoudige geelkoperen deurklopper met knop uit het Rechtsgebouw te Groningen. Bestaande uit twee delen: klopper en stootkop.

Façade van de Herenpoort

anoniem, 1621, poortfacade, BK-NM-8640

Buitenfront van de voormalige Herenpoort te Groningen, bestaand uit gebeeldhouwd fries, boogstenen met leeuwkoppen, en jaartalsteen: 1621, architraaf, kroonlijst, basement en kapiteel.

Gevel- of boogsteen met leeuwenkop…

, gevelsteen, BK-NM-8641-C

Een boogsteen met leeuwskop (?) Geborgen op het terrein. Van de voormalige Steentilpoort te Groningen.