Vroedschapspenning van de stad…

Theodorus Casparus van Berckel, 1711, vroedschapspenning, NG-VG-5-9-A

's-Hertogenbosch,…

Theodorus Everardus van Berckel, 1741, vroedschapspenning, NG-VG-5-51-A

Vroedschapspenning van de stad…

Romeyn de Hooghe, 1693, vroedschapspenning, NG-VG-5-102

's-Hertogenbosch,…

Theodorus Casparus van Berckel, 1713, vroedschapspenning, NG-VG-5-14

Vroedschapspenning van de stad…

Theodorus Casparus van Berckel, 1725, vroedschapspenning, NG-VG-5-33-A

's-Hertogenbosch,…

Theodorus Victor van Berckel, 1776, vroedschapspenning, NG-VG-5-74-A

's-Hertogenbosch,…

Theodorus Casparus van Berckel, 1729, vroedschapspenning, NG-VG-5-1-A

's-Hertogenbosch,…

Theodorus Everardus van Berckel, 1741, vroedschapspenning, NG-VG-5-49-A

Vroedschapspenning van de stad…

Nicolaas van Swinderen, 1739, vroedschapspenning, NG-VG-5-84-A