Kroning van Ferdinand II tot Duits…

anoniem, 1619, historiepenning, NG-VG-1-624

Ruitvormige zilveren penning. Voorzijde: borststuk man. Keerzijde: kroon op gekruist zwaard en scepter, belicht door stralende zon.

Kroning van Frederik, keurvorst van…

Christian Maler, 1619, historiepenning, NG-VG-1-631

ovale, vergulde zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vijf handen dragen kroon beschenen door hemellicht binnen omschrift; hierom heen opschrift boven bundel pijlen.

Leopold I ingehuldigd als koning…

anoniem, 1655, historiepenning, NG-VG-1-890

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift onder kroon. Keerzijde: onder stralend oog twee handen met zwaarden en gekroond wapenschild binnen omschrift

Herovering van Schonen, ter ere van…

Arvid Karlsteen, 1676, historiepenning, NG-VG-1-1207

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk jongeman met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: vorst in Romeins krijgstenue met voor hem knielende vrouw binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Doortocht van admiraal van…

Johann Höhn, 1658, historiepenning, NG-VG-1-903

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag met op achtergrond slot Kronenburg. Keerzijde: gezicht op stad Kopenhagen met haven onder wimpel met opschrift.

Ondertrouw van Karel II van Spanje…

Monogrammist MB (medailleur), 1689, historiepenning, NG-VG-1-1480

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee vrouwen waarvan ene met kroon en scepter en andere met hoorn van overvloed houden ieder brandend hart op altaar met opschrift binnen omschrift; kantschrift

Beleg van Groningen en inname van…

anoniem, 1672, historiepenning, NG-VG-1-1098

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad en belegeraars tijdens beschieting met links midden opschrift. Keerzijde: plattegrond van stad binnen omschrift.

Kroning van Willem III

Jan Schmeltzing (I), 1689, historiepenning, NG-VG-1-1423

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild van Groot-Britannie hangend aan oranjeboom met rozen. Bliksem uit wolken verdrijft Jacobus II, die zijn kroon wegwerpt en Jezuit met kind op arm binnen omschrift

Verovering van Den Bosch, Groenlo,…

Anthonis Pietersz. van der Willigen, 1630, historiepenning, NG-VG-1-686

Zilveren penning. Voorzijde: boven cartouche met gezicht op stad Den Bosch houden Mars met wapenschild en Victorie met palmtak lauwerkrans boven hoofd van borststuk man in cartouche, daarboven opschrift in cartouche. Keerzijde: twee engeltjes met bazuinen houden krans boven gekroonde leeuw met…

Inname van Kaiserswerth en Bonn,…

Jan Schmeltzing (I), 1689, historiepenning, NG-VG-1-1461

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde, gehelmde Overwinning met hoorn van overvloed reikt vrijheidshoed aan Rijn binnen omschrift; afsnede: opschrift.