Herdenking van de nederlaag van…

Jacob Uyttenwael (1611-1648), 1615, historiepenning, NG-VG-1-598

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Expansie van de zeevaart in de…

Paulus van Wtewael, 1596, historiepenning, NG-VG-1-502

Zilveren penning. Voorzijde: Neptunus met drietand gezeten op watermonster, op achtergrond schepen en stad binnen omschrift. Keerzijde: door twee leeuwen bekroond wapenschild binnen omschrift en rand met namen.

Aansporing tot eenheid in…

Paulus van Wtewael, 1596, historiepenning, NG-VG-1-505

Zilveren penning. Voorzijde: drie steden aan water; op voorgrond bootjes, twee potten en vis binnen omschrift. Keerzijde: span ossen voor ploeg binnen omschrift.

Voorspoed van West-Friesland,…

Jacob Uyttenwael (1611-1648), 1617, historiepenning, NG-VG-1-607

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw die koe melkt binnen omschrift. Keerzijde: koopvaardijschip binnen rand met omschrift en vier wapenschilden

Zilveren dukaton uit het wrak van…

anoniem, 1742, munt, NG-1975-55A-H

Economic objects, coin, ducaton; (1) id. NG 1975-55H (4.1d, 0.25t), coin.

De strijd tegen Spanje bekostigd…

anoniem, 1603, rekenpenning, NG-VG-3-932-A

Zilveren penning. Voorzijde: ploegende boer met zweep boven hoofd binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde soldaat met speer in hand; op achtergrond marcherende troepen binnen omschrift

Stuiver van de provincie…

anoniem, 1678, munt, NG-VG-14-3

Voorzijde: opschrift boven jaartal. Keerzijde: gekroond wapenschild tussen waardeaanduiding

Dubbele stuiver van de provincie…

anoniem, 1673, munt, NG-VG-14-1

Voorzijde: gekroonde, staande leeuw naar links met zwaard in geheven rechter- en bundel van zeven pijlen in linkerklauw, tussen waardeaanduiding. Keerzijde: opschrift boven jaartal

Westfriese Nederlandse…

Landschap West-Friesland, 1619, munt, KOG-MP-1-1719

Voorzijde: gelauwerd en geharnast borstbeeld naar rechts met zwaard in de rechter- en wapenschild van West-Friesland aan lint in linkerhand. Keerzijde: tussen jaartal gekroond generaliteitswapenschild.