Herstel van Schwaben en aftocht van…

Georg Hautsch, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1928

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: keizer in Romeins tenue, zittend op troon en door gevleugelde Overwinning met lauwerkrans gekroond reikt Schwaben in gedaante van gekroonde vrouw staf als teken van zijn bescherming binnen omschrift; afsnede:…

Landau opnieuw door Jozef I…

Philipp Heinrich Müller, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1930

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: Landau in gedaante van zittende vrouw met kroon, leunend op wapenschild, Overwinning staand aan voet van zegeteken met daarop rijksarend; op achtergrond veroverde stad binnen omschrift; afsnede:

Duitsland van de Fransen bevrijd

Georg Friedrich Nuernberger, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1935

Zilveren ruitvormige penning. Voorzijde: Duitsland met uitgestrekte handen staand naast altaar temidden van krijgsbuit,; op achtergrond regenboog binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen twee zegetakken

Hulde van de stad Neurenberg aan de…

Martin Brunner, 1705, historiepenning, NG-VG-1-1952-B

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Neurenbergse vrijstaat, in gedaante van vrouw met muts staande bij brandend altaar met offernap in hand binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift

Ontzet van Barcelona

Martin Brunner, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-L

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Karel III beschermt met zijn schild Barcelona, in gedaante van vrouw die smekend aan zijn voeten ligt, en verjaagt met zwaard Filips V, die zijn wapens weggooit en op vlucht slaat binnen omschrift; afsnede:…

Successen van de bondgenoten in…

Georg Friedrich Nuernberger, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-Q

Zilveren ruitvormige penning. Voorzijde: stralende zon met menselijk gezicht en Spaanse kroon, omringd door drie andere kronen binnen omschrift. Keerzijde: zonsverduistering omringd door opschriften in elk van de vier hoeken van de penning; onder opschrift in benedenhoek verwelkte leliestruik.

Slag bij Oudenaarde

Philipp Heinrich Müller, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1966

Zilveren penning. Voorzijde: Castor en Pollux te paard, voorstellende Marlborough en Eugenius van Savoye binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: veldslag voor de stad Oudenaarde; op voorgrond vluchtende soldaten te paard binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschri

Overwinningen van de bondgenoten in…

Martin Brunner, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1978

Zilveren penning. Voorzijde: Gallia, in gedaante van treurende vrouw zittend op troon naast omgehakte boom waaraan Frans wapenschild hangt, waarvan een lelie is afgevallen binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: schild met opschrift tussen palm- en lauriertakken en onder kronen en kransen;…

Vredesonderhandelingen met…

Martin Brunner, 1709, historiepenning, NG-VG-1-1980

Zilveren penning. Voorzijde: Frankrijk in gedaante van gekroonde vrouw toont Lodewijk XIV drie naakte figuren: honger, oorlog en opstand, voorstellende de ellende van zijn onderdanen binnen omschrift. Keerzijde: Lodewijk XIV raadpleegt een astroloog binnen omschrift

Inname van Doornik

Martin Brunner, 1709, historiepenning, NG-VG-1-1985

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Doornik en stellingen van belegeraars binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: Spaans schip met Frans wapen dat op zware zee grote mast en baal met opschrift 'Doornik' verliest binnen omschrift; kantschrift