Inname van Memingen door…

Philipp Heinrich Müller, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1877

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Memingen in gedaante van vrouw met kroon bukt voor keurvorst van Beieren om hem sleutels van stad aan te bieden binnen omschrift, boven opschrift

Overwinningen van de bondgenoten in…

Martin Brunner, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1978

Zilveren penning. Voorzijde: Gallia, in gedaante van treurende vrouw zittend op troon naast omgehakte boom waaraan Frans wapenschild hangt, waarvan een lelie is afgevallen binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: schild met opschrift tussen palm- en lauriertakken en onder kronen en kransen;…

Johan Willem, keurvorst van de…

Philipp Heinrich Müller, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2015

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter te paard met kroon en commandostaf binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Atlas en Herkules tillen aardbol binnen omschrift

Karel XII van Zweden

Philipp Heinrich Müller, 1719, historiepenning, NG-VG-1-2130

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: slapende leeuw binnen omschrift; afsnede: opschrift

Successen van de bondgenoten in…

Georg Friedrich Nuernberger, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-Q

Zilveren ruitvormige penning. Voorzijde: stralende zon met menselijk gezicht en Spaanse kroon, omringd door drie andere kronen binnen omschrift. Keerzijde: zonsverduistering omringd door opschriften in elk van de vier hoeken van de penning; onder opschrift in benedenhoek verwelkte leliestruik.

Vrede van Rastatt

Georg Wilhelm Vestner, 1714, historiepenning, NG-VG-1-2089

Zilveren penning. Voorzijde: twee duiven maken een nest van olijftakken in een helm met pluim die op grond ligt binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op slot te Rastatt binnen omschrift; afsnede: opschrift

Landau opnieuw door Jozef I…

Philipp Heinrich Müller, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1930

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: Landau in gedaante van zittende vrouw met kroon, leunend op wapenschild, Overwinning staand aan voet van zegeteken met daarop rijksarend; op achtergrond veroverde stad binnen omschrift; afsnede:

Slag bij Blenheim, ter ere van…

Friedrich Kleinert, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1909

Zilveren penning. Voorzijde: twee Overwinningen met palmtakken dragen drie schilden met portretten elk met omschrift, daaronder wimpel met opschrift, binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: riviergod van de Donau met scheepsroer en waterkruik beziet zegeteken van wapentuig binnen omschrift;…

Karel VI gekozen tot Duits keizer

Philipp Heinrich Müller, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2027

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde tweekoppige adelaar met in ene klauw bliksem en in andere scepter temidden van zeven keurvorstelijke wapens beschenen door hemellicht binnen omschrift; afsnede: jaartal

Vrede van Rastatt

Georg Wilhelm Vestner, 1714, spotpenning, NG-VG-1-2084

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: olijfboom opgroeiend temidden van stapel wapentuig binnen omschrift; afsnede: opschrift