225 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 23 Toon eerdere resultaten


Peter Paul Werner, 1732, historiepenning, NG-VG-1-2236

Zilveren penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als gekroonde vrouw zit binnen omheinde tuin met haar arm leunend op scheepsanker, naast haar leeuw met zeven pijlen; Mars met getrokken zwaard staande voor trommels en vlaggen en Mercurius met zijn staf staande voor koopmansgoederen en een schip dat…

Philipp Heinrich Müller, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1966

Zilveren penning. Voorzijde: Castor en Pollux te paard, voorstellende Marlborough en Eugenius van Savoye binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: veldslag voor de stad Oudenaarde; op voorgrond vluchtende soldaten te paard binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschri

Martin Brunner, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1978

Zilveren penning. Voorzijde: Gallia, in gedaante van treurende vrouw zittend op troon naast omgehakte boom waaraan Frans wapenschild hangt, waarvan een lelie is afgevallen binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: schild met opschrift tussen palm- en lauriertakken en onder kronen en kransen;…

Georg Friedrich Nuernberger Martin Brunner, 1709, historiepenning, NG-VG-1-1980

Zilveren penning. Voorzijde: Frankrijk in gedaante van gekroonde vrouw toont Lodewijk XIV drie naakte figuren: honger, oorlog en opstand, voorstellende de ellende van zijn onderdanen binnen omschrift. Keerzijde: Lodewijk XIV raadpleegt een astroloog binnen omschrift

Caspar Gottlieb Lauffer Martin Brunner, 1709, historiepenning, NG-VG-1-1985

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Doornik en stellingen van belegeraars binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: Spaans schip met Frans wapen dat op zware zee grote mast en baal met opschrift 'Doornik' verliest binnen omschrift; kantschrift

Martin Brunner Georg Friedrich Nuernberger, 1709, historiepenning, NG-VG-1-1992

Zilveren penning. Voorzijde: Phaeton, voorstellende Lodewijk XIV valt uit zonnewagen; daarboven tekens van dierenriem binnen omschrift. Keerzijde: zon gaat onder achter bergen, op achtergrond gezicht op stad binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift

Georg Friedrich Nuernberger Martin Brunner, 1710, historiepenning, NG-VG-1-2003

Zilveren penning. Voorzijde: Karel met kroon en scepter zittend op troon ontvangt zegepalm van gevleugelde Overwinning binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: landkaart van Spanje en Indië binnen omschrift; afsnede: opschrift

Georg Hautsch, 1710, historiepenning, NG-VG-1-2010

Zilveren penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van twee mannen binnen omschrift. Keerzijde: vier steden en een veldslag elk in een gekroonde cartouche binnen omschrift; afsnede: jaartal; kantschrift

Philipp Heinrich Müller, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2015

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter te paard met kroon en commandostaf binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Atlas en Herkules tillen aardbol binnen omschrift

Philipp Heinrich Müller, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2027

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde tweekoppige adelaar met in ene klauw bliksem en in andere scepter temidden van zeven keurvorstelijke wapens beschenen door hemellicht binnen omschrift; afsnede: jaartal