Heroveren van Augsburg

Georg Hautsch, 1704, rekenpenning, NG-VG-1-1917

Zilveren penning. Voorzijde: ark van Noach en Augsburgse pijnappel op berg Ararat, waarheen duif met olijftak vliegt binnen omschrift. Keerzijde: stad Augsburg binnen omschrift; afsnede: opschrift

Tweede eeuwfeest op het overleveren…

Daniel Sigismund Dockler (der Jungere), 1730, historiepenning, NG-VG-1-2212-B

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk van twee mannen binnen omschrift. Keerzijde: twee mensen rond rokend vuur, daaromheen ring van vuurtongen binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Vrede te Passarowitz

Philipp Heinrich Müller, 1718, historiepenning, NG-VG-1-2164

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Passarowitz met verschillende moskeeen, daarboven adelaar met zwaard en palmtak binnen omschrift; afsnede: wapenschild. Keerzijde: opschrift binnen krans van twee samengebonden olijftakken

Vertrek van Karel III uit Wenen om…

Georg Hautsch, 1703, historiepenning, NG-VG-1-1890

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Karel, afgebeeld als Romeinse held, vergezeld door Kracht en Gerechtigheid verdedigt Spanje, in gedaante van smekende vrouw tegen Franse krijgsknechten binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift

Inname van Casale door de hertog…

Philipp Heinrich Müller, 1695, historiepenning, NG-VG-1-1690

Zilveren penning. Voorzijde: plattegrond van stad afgebeeld op door drie genii opgehouden doek, op voorgrond riviergod van Po met ossekop leunend op zijn waterkruik, binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: gekroonde Italie met hoorn van overvloed rustend in schoot van Overwinning die…

Landau opnieuw door Jozef I…

Philipp Heinrich Müller, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1931

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Landau met op voorgrond aantal batterijen binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift

Eugenius Frans van Savoye en…

Georg Hautsch, 1710, historiepenning, NG-VG-1-2010

Zilveren penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van twee mannen binnen omschrift. Keerzijde: vier steden en een veldslag elk in een gekroonde cartouche binnen omschrift; afsnede: jaartal; kantschrift

Karel VI gekozen tot Duits keizer

Philipp Heinrich Müller, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2028

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde tweekoppige adelaar met in ene klauw bliksem en in andere scepter temidden van zeven keurvorstelijke wapens beschenen door hemellicht binnen omschrift; afsnede: jaartal

Sneuvelen van maarschalk Frederik…

Philipp Heinrich Müller, 1690, historiepenning, NG-VG-1-1508

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: maarschalk in Romeins tenue met wapenschild plant zijn knots die wortel schiet en als olijfboom bloeit, op grond gevulde hoorn van overvloed, kroon en slang; op achtergrond pyramide met daarop vijf wapenschilden bevestigd aan…

Maximiliaan II Emanuel, keurvorst…

Philipp Heinrich Müller, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1876

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Maagd met kind op schoot en knielende Engel die haar kaart van Beieren aanbiedt binnen omschrift, boven opschrift