Wederdopers te Munster

anoniem, 1534, historiepenning, NG-VG-1-186-A

Zilveren penning met afgebroken draagoog. Voorzijde: opschrift binnen omschrift. Keerzijde: schild met opschrift onder jaartal binnen tweeregelig omschrift

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-783

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster met daarboven twee engeltjes met bazuin, palmtak, olijftak en lauwerkrans binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken houden tussen twee hoorns van overvloed en boven stapel wapentuig zegetak vast beschenen…

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-795

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster; daarboven twee engeltjes met zegetak, bazuin en wimpel met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: twee in een geslagen handen uit wolken houden tussen twee hoorns van overvloed en boven een stapel wapentuig een zegetak vast binnen omschrift.

Vrede van Munster

Engelbert Kettler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-788

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Munster onder gekruiste palmtak en olijftak binnen omschrift. Keerzijde: drie duiven met vredestakken in de bek boven kroon en scepter op kussen binnen omschrift.

Wederdopers te Munster

anoniem, 1534, historiepenning, NG-VG-1-187

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift binnen omschrift. Keerzijde: schild met opschrift onder jaartal binnen tweeregelig omschrift