Johan Georg IV, keurvorst van…

Martin Heinrich Omeis, 1693, historiepenning, NG-VG-1-1601

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild gekroond met keurvorstelijke muts en omgeven door kouseband binnen dubbel omschrift; kantschrift

Eerste veldtocht van Johan Georg…

Martin Heinrich Omeis, 1693, historiepenning, NG-VG-1-1620

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: twee gekruiste degens binnen krans van wijnruit, gekroond met keurvorstelijke muts, binnen omschrift; kantschrift

Overlijden van Maria II van…

Daniel Warou, 1695, historiepenning, NG-VG-1-1670

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met lauwerkrans binnen dubbel omschrift. Keerzijde: beschenen door hemellicht stijgt overleden koningin met zegetak in hand op naar hemel, vergezeld door engeltjes, waarvan een een kroon boven haar hoofd houdt binnen omschrift.

Georg Lodewijk, keurvorst van…

Heinrich Peter Grosskurt, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1961

Zilveren penning. Voorzijde: keurvorst te paard met commadostaf in de hand; op achtergrond optrekkende leger binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: brief liggend in krans van bladertakken op voetstuk binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vrede van Luneville

Christian Josef Krüger, 1801, historiepenning, NG-VG-1-3111-A

Zilveren penning. Voorzijde: gevleugelde engel met zeis over zijn schouder stort gevulde hoorn van overvloed leeg in schoot van vrouw, die op anker leunt binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: tempel der Eendracht binnen omschrift; afsnede: jaartal

Frederik Augustus, koning van Polen…

Johann Lorenz Holland, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2021

Zilveren penning. Voorzijde: portret ruiter te paard met kroon en commandostaf boven wapenschild. Keerzijde: op linker tafel ligt keizerskroon, scepter en rijksappel, op rechter keurvorstelijke muts en degen tussen opschriften

Eerste eeuwfeest van de Reformatie…

Heinrich von Rehnen, 1617, historiepenning, NG-VG-1-604

Zilveren penning. Voorzijde: portret van man met zwaard over rechter schouder (Frederik III). Keerzijde: portret van man met zwaard over rechter schouder (Johan Georg).

Eerste eeuwfeest van de Reformatie…

Heinrich von Rehnen, 1617, historiepenning, NG-VG-1-604-A

Zilveren penning. Voorzijde: portret van man met zwaard over rechter schouder (Frederik III). Keerzijde: portret van man met zwaard over rechter schouder (Johan Georg).

Grote vergadering der…

Sebastian Dadler, 1651, historiepenning, NG-VG-1-844

Zilveren penning. Voorzijde: de Nederlandse maagd, beschenen door een hemellicht met vrijheidshoed op speer zit op rots in zee waarop zeven wapenschilden binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen sierrand.

Gustaaf Adolf overwint de…

Sebastian Dadler, 1631, historiepenning, NG-VG-1-702

Zilveren penning. Voorzijde: engel met zwaard boven veldslag binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door hemellicht met daarin naam van Jehova in Hebreeuws, staan Gerechtigheid, Standvastigheid en Vrede met zuil voor stad boven cartouche met opschrift, binnen omschrift