Wonderbaarlijke ommekeer der…

anoniem, 1576, rekenpenning, NG-VG-3-490

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter te paard binnen omschrift. Keerzijde: knielende man met gevouwen handen en blik hemelwaarts, voorstellende Gideon; aan zijn voeten vacht, die niet nat wordt ondanks de uit hemel vallende dauw binnen omschrift; afsnede: jaartal.

Mislukte vredesonderhandelingen te…

anoniem, 1575, rekenpenning, NG-VG-3-462

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse leeuw met zwaard en schild temidden van bloemen in omheinde tuin binnen omschrift. Keerzijde: vrijheidshoed tussen jaartal boven opschrift binnen omschrift

Filips II, koning van Spanje,…

anoniem, 1556, rekenpenning, NG-VG-3-318

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met orde van Gulden Vlies boven cijfers 5 en 6 binnen omschrift

Wonderbaarlijke ommekeer der…

anoniem, 1576, rekenpenning, NG-VG-3-493

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter te paard binnen omschrift. Keerzijde: knielende man met gevouwen handen en blik hemelwaarts, voorstellende Gideon; aan zijn voeten vacht, die niet nat wordt ondanks de uit hemel vallende dauw binnen omschrift; afsnede: jaartal

Goddelijke bijstand aan de…

anoniem, 1577, rekenpenning, NG-VG-3-500

Zilveren penning. Voorzijde: half naakte man, voorstellende profeet Elia, zittend in woestijn, waar hand uit wolken hem brood toewerpt; daarboven naam Jehovah in Hebreeuws schrift binnen omschrift. Keerzijde: Daniel in leeuwekuil, waar hand uit wolken hem aan zijn haren uittrekt; daarboven naam…

Waarschuwing tegen de…

Gerard van Bylaer, 1579, historiepenning, NG-VG-3-530

Zilveren penning. Voorzijde: twee ruiters en twee soldaten te voet met elkaar in gevecht binnen omschrift. Keerzijde: twee lijken, waarvan de hoofden op staken zijn geplaatst binnen omschrift.

Godsdienstijver van de Staten van…

anoniem, 1575, rekenpenning, NG-VG-3-467

Zilveren penning. Voorzijde: brandende bijbel met zeven zegels binnen omschrift. Keerzijde: tien brandende harten binnen omschrift

Vertrek van de hertog van Alva uit…

anoniem, 1573, rekenpenning, NG-VG-3-447

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse maagd met vrijheidshoed op hoofd en zwaard in rechterhand, zittend temidden van bloemen in omheinde tuin binnen omschrift. Keerzijde: herder verjaagt met zijn staf een schaap die bij geit probeert te drinken binnen omschrift

Waarschuwing tegen de…

Gerard van Bylaer, 1579, rekenpenning, NG-VG-3-532

Zilveren penning. Voorzijde: twee ruiters en twee soldaten te voet met elkaar in gevecht binnen omschrift. Keerzijde: twee lijken, waarvan de hoofden op staken zijn geplaatst binnen omschrift

Sluiting van verbond van…

Johannes Josephus van Baerll, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2848-A

Zilveren penning. Voorzijde: staande man met vlag in linkerhand, voortsellende Verenigde Staten van Amerika, reikt olijftak aan zittende Nederlandse maagd met vrijheidshoed op speer en schild in linkerhand Mercuriusstaf; op achtergrond vat koopwaren binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…