Verheffing van de prins van Oranje…

Nicolaas van Swinderen, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2438

Zilveren penning met draagoog. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde Pallas met speer, omwonden met oranjeloof en wimpel met opschrift, houdt met linkerhand gekroond wapenschild, waarachter oranjeloof groeit binnen omschrift; afsnede: opschrift

Geboorte van prins Willem, zoon van…

Nicolaas van Swinderen, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2488

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met diadeem binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: gedenkteken versierd met een schild met opschrift, omgeven door oranjetakken en onder een kroon; links ervan zit Faam met bazuin in hand en met rechterhand wijzend op het opschrift en rechts Juno…

Anna van Hannover, prinses van…

Nicolaas van Swinderen, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2490

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door hemellicht verricht Godsvrucht, afgebeeld als een vrouw een offer op brandend altaar, waarvan voetstuk behangen is met krans en versierd met opschrift; naast haar ligt een gevulde hoorn van overvloed

Oprichting van de weduwebeurs in…

Nicolaas van Swinderen, 1749, historiepenning, NG-VG-1-2534

Zilveren penning. Voorzijde: gesluierde weduwe zittend aan voet van graftombe; links neemt een arm uit wolken geldzak uit een gevulde onder wapenschild binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: zaaiende boer; links zak zaad en jonge plant binnen rand van elf wapenschilden en omschrift;…

Overlijden van Willem IV

Nicolaas van Swinderen, 1751, historiepenning, NG-VG-1-2560

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: grafzerk, waaraan met lint gekroond wapenschild hangt, omhangen met orde van kouseband boven opschrift; op achtergrond ondergaande zon binnen omschrift

Bezoek van prinses Anna aan Maria…

Gerrit van Moelingen (I), 1754, historiepenning, NG-VG-1-2589

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee mannen met baard in Oosterse kledij en met tulband, voorstellende Jacob en Jozef, omhelzen elkaar; naast hen twee toekijkende kinderen binnen omschrift

Overlijden van Anna van Hannover,…

Nicolaas van Swinderen, 1759, historiepenning, NG-VG-1-2611

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: grafzuil, waaraan gekroond wapenschild is opgehangen, geflankeerd door wenende Nederlandse maagd met vrijheidshoed op speer en door liggende leeuw met zwaard en pijlenbundel binnen omschrift; afsnede: datering

Inhuldiging van Willem V, prins van…

Gerrit van Moelingen (I), 1766, historiepenning, NG-VG-1-2666

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Hoop, afgebeeld als vrouw met in haar hand vrijheidshoed op lans, waaraan pijlenbundel is gebonden, legt andere hand op opengeslagen bijbel, die voor haar op altaar ligt, terwijl hand uit wolken kroon boven haar hoofd houdt…

Huwelijk van Willem V met…

Gerrit van Moelingen (I), 1767, historiepenning, NG-VG-1-2685

Zilveren penning. Voorzijde: borststukken van man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: brandend altaar, omslingerd met wijnrank, waartegen links een roer en commandostaf staan en rechts Medusaschild; daarboven twee genii ieder met in ene hand brandend hart, en linker met lauwerkrans en rechter met…

Geboorte van Frederika Louise…

Gerrit van Moelingen (I), 1770, historiepenning, NG-VG-1-2717

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door alziend oog in stralende driehoek daalt engel op wolken uit hemel af om kind dat zij in armen houdt te overhandigen aan Nederlandse maagd zittend met wapenschild en vrijheidshoed op speer in Nederlandse tuin,…