Geboorte van Willem Frederik,…

Theodorus Victor van Berckel, 1772, historiepenning, NG-VG-1-2748

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met vrijheidshoed op speer en naast haar wapenschild, voorstellende de Nederlandse maagd ontvangt van op wolk afdalende engel de jonge prins binnen omschrift; afsnede: opschrift

Inhuldiging van Jozef II, Duits…

Theodorus Victor van Berckel, 1781, historiepenning, NG-VG-1-2830

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Jozef II met kroon staande bij altaar, legt hand op een open boek dat op altaar ligt; aan andere zijde van altaar zit gekroonde vrouw, die eveneens hand op open boek legt; naast haar liggende leeuw; achter…

Tweehonderdste verjaardag van het…

Theodorus Victor van Berckel, 1774, historiepenning, NG-VG-1-2764

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht houdt stad Leiden, afgebeeld als gekroonde vrouw met wapenschild zittend tegen zuil, vrijheidshoed boven leeuw, die met zwaard in zijn klauw op stapel vaandels, wapenschild en wapentuig ligt; met haar voeten vertrapt zij ter aarde liggende…

Afschaffing van de orde der…

Theodorus Victor van Berckel, 1773, historiepenning, NG-VG-1-2758

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Godsdienst, afgebeeld als gesluierde vrouw, zittend op wereldbol houdt in rechterhand kruis, in linkerhand olijftak beschenen door stralende zon met daarin duif binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vrede van Teschen, ter ere van…

Theodorus Victor van Berckel, 1779, historiepenning, NG-VG-1-2805

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk gesluierde vrouw binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vrouw met scepter, globe en olijftak, voorstellende Vrede, zit op troon, geflankeerd door twee leeuwen binnen omschrift; afsnede: opschrift

Inhuldiging van Jozef II, Duits…

anoniem, 1781, strooipenning, NG-VG-1-2828

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen tot krans samengebonden palm- en lauwertak

Familiepenning

Theodorus Victor van Berckel, 1776, familiepenning, NG-VG-1-2784

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht knielt Dankbaarheid voor altaar, waarop twee brandende harten liggen en waarvan basis letters XXV in een slangerond draagt; voor altaar liggen een wierookvat en vruchten, links van het altaar staat een ooievaar; achter de Dankbaarheid ligt een…

Vijftigjarig huwelijk van Hendrik…

Theodorus Victor van Berckel, 1774, familiepenning, NG-VG-1-2761

Zilveren penning. Voorzijde: twee wapenschilden onder een kroon, met koord samengebonden en rustend op wolk tussen mirte- en palmtakken binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Verbouwing van het paleis van…

Theodorus Victor van Berckel, 1779, historiepenning, NG-VG-1-2802

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk gesluierde vrouw binnen omschrift. Keerzijde: paleis van Justitie binnen omschrift; afsnede: opschrift

Tiende landhuiskundig congres te…

Jean Wurden, 1855, historiepenning, NG-VG-1-4069

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild; daaromheen: zeis, dorsvlegel, globe, kist, waarop landkaart ligt, ploeg met korenaren, kistje, schilderspalet met penselen, boeken, voorhamer, pashoek, passer, spijker, tekening, rad, baal, vat, Mercuriusstaf, zeil van schip; afsnede; signatuur.…