48 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 5 Toon eerdere resultaten


Johannes Petrus Schouberg Louis Royer, 1834, historiepenning, NG-VG-1-3664

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde krijger zittend op rots metspeer met twee kronen omhangen en schild, waartegen zwaard staat; achter hem liggendeleeuw met pijlenbundel binnen omschrift; afsnede: opschrift

Johannes Petrus Schouberg, 1836, historiepenning, NG-VG-1-3791

Zilveren penning. Voorzijde: gekruist scheepsroer met opschrift en anker, omwonden met acacialoof. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans.

Johannes Petrus Schouberg, 1849, historiepenning, NG-VG-1-3981

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gesluierde vrouw met omgekeerde,gedoofde fakkel in linker- en krans in rechterhand, zit rouwend naast sokkel waaroplijkbus staat, waarom zij haar rechterarm slaat binnen omschrift; afsnede: opschrift

Johannes Petrus Schouberg, 1850, historiepenning, NG-VG-1-3998

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder sterbinnen gelijkzijdige driehoek, omschrift en tot krans samengebonden acacia- en wilgetak

Johannes Petrus Schouberg, 1853, prijspenning, NG-NM-12262-E

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild liggend op twee korenschoven, twee omgekeerde, gevulde hoorns van overvloed, een eike- en een wilgetak boven opschrift en landbouwwerktuigen. Keerzijde: krans van olijftakken met lint boven opschriften

Johannes Petrus Schouberg, 1859, prijspenning, NG-NM-12262-J

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild liggend op twee korenschoven, twee omgekeerde, gevulde hoorns van overvloed, een eike- en een wilgetak boven opschrift en landbouwwerktuigen. Keerzijde: krans van olijftakken met lint boven opschriften

Johannes Petrus Schouberg, 1849 - 1874, historiepenning, NG-VG-20-216

Zilveren opengewerkte penning aan draagoog. Voorzijde: borststuk man naar rechts binnen omschrift. Keerzijde: opschrift "12 Mei 1849-1874" boven passer en winkelhaak binnen bladerkrans.

Louis Royer Johannes Petrus Schouberg, 1839, prijspenning, NG-VG-1-3826

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde vrouw met plamtak in uitgestrekte rechterhand, voorstellendestad 's-Gravenhage, zit naast halfzuil, versierd met gekroond wapenschild, waartegenscheepsroer leunt; voor haar lier, palet, penselen, liniaal, driehoek etc.. Keerzijde: opschriftinmedaillon binnen…

Johannes Petrus Schouberg, 1842, erepenning, NG-VG-1-3883

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder stralenkrans metjaartal erin, binnen tot krans samengebonden eike- en oranjetak, waarop wapenschild isgeplaatst en waaraan twee linten met opschrift zijn geknoopt

Johannes Petrus Schouberg, 1842, familiepenning, NG-VG-1-3890

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen sterrenkrans enomschrift