73 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 8 Toon eerdere resultaten


David van der Kellen (II), 1845, historiepenning, NG-VG-1-3933

Zilveren penning. Voorzijde: nieuwe beursgebouw binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschriftonder gekroond wapenschild, rustend op twee palmtakken

David van der Kellen (II), 1849, erepenning, NG-VG-1-3990

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen myrtekrans

David van der Kellen (II), 1853, erepenning, NG-VG-1-3762

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk van man

David van der Kellen (II), 1843 - 1851, prijspenning, NG-VG-1-4013

Zilveren penning. Voorzijde: jonge vrouw, voorstellende Landbouw, leunt op zuil, terwijl zij in linkerarm korenschoof en in uitgestrekte rechterhand lauwerkrans houdt; links: mand met vruchten en bloemen; rechts: ploeg binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift

David van der Kellen (II), 1861, erepenning, NG-VG-1-4145

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw in Romeinse kledij met diadeem op hoofd, voorstellende Nijverheid, houdt in haar uitgestrekte rechterhand een lauwerkrans en rust met haar andere hand op een wapenschild binnen omschrift; afsnede: jaartal en signatuur. Keerzijde: opschrift boven gekroond…

David van der Kellen (II), 1861, armenloodje, NG-VG-17-26-A

Zilveren penning. Voorzijde: armoedig geklede vrouw, met gespreide handen zittend op steen; op haar hoofd een duif, op haar schouders een juk en naast haar een lam binnen omschrift; afsnede: leeg. Keerzijde: twee broden, waarvan bovenste letters DIA draagt, liggend op tafel bedekt met sierlijk kleed…

David van der Kellen (II), 1861, armenloodje, NG-VG-17-27

Zilveren penning. Voorzijde: armoedig geklede vrouw, met gespreide handen zittend op steen; op haar hoofd een duif, op haar schouders een juk en naast haar een lam binnen omschrift; afsnede: leeg. Keerzijde: twee broden, waarvan bovenste letters DIA draagt, liggend op tafel bedekt met sierlijk kleed…

David van der Kellen (II), 1859, prijspenning, NG-VG-1-4119

Zilveren penning met gat erin. Voorzijde: Maatschappij, afgebeeld als jonge vrouw, zit onder vruchtdragende oranjeboom en houdt in haar linkerhand lauwerkrans, terwijl zij met andere hand bloemen strooit temidden van rond haar verzameld groepje mensen; achter stoel: gevulde hoorn van overvloed;…

David van der Kellen (II), 1827, historiepenning, NG-VG-1-3525

Zilveren penning. Voorzijde: Godsdienst, afgebeeld als vrouw met brandende vlam op hoofd en bijbel onder arm, legt rechterhand op borstbeeld van Luther op sokkel versierd met zwaan; tegen altaar staat wapenschild met daarop kruis, anker en brandend altaar binnen omschrift; afsnede: signatuur.…

David van der Kellen (II), 1832, historiepenning, NG-VG-1-3739

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde vrouw, voorstellende stad Amsterdam, is uit rijk versierde zetelopgestaan en legt arm om schouder van beeld, voorstellende gehelmde Minerva, staandenaast uil op sokkel, die slangerond draagt; links rokend wierookvat binnen omschrift;afsnede: datering.…