Portret van Adam Pastor

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-1944-879

Portret van Adam Pastor, Wederdopers prediker. Hij staat in een gebouw en spreidt zijn handen als tijdens het spreken.

Portret van Hendrik Niclaes

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-1907-3375

Portret van Hendrik Niclaes, de leider van het Huis der Liefde. Hij staat in een gebouw achter een balustrade waarop een boek met sluitlinten ligt.

Het fregat de Batavier in reddeloze…

Robbert Muys, naar Engel Hoogerheyden, 1785, prent, RP-P-OB-80.405

Het fregat de Batavier in reddeloze staat tijdens de zeeslag bij Doggersbank op 5 augustus 1781 tussen de Nederlandse vloot onder schout-bij-nacht Johan Zoutman en de Engelse vloot onder vice-admiraal Hyde Parker. Met vierregelig onderschrift en legenda A-D. Onderdeel van een serie van vier platen…

Nederlandse vloot in de storm, 1784

Mathias de Sallieth, naar Engel Hoogerheyden, 1785, prent, RP-P-OB-85.286

Acht schepen van de Nederlandse oorlogsvloot overvallen door een zware storm tijdens de terugvaart van Spanje naar Nederland, 3 februari 1784. In het onderschrift vier regels tekst en het wapen van de Admiraliteit.

Nederlandse oorlogsvloot op de rede…

Mathias de Sallieth, naar Engel Hoogerheyden, 1784, prent, RP-P-OB-85.340

Gezicht op de Nederlandse oorlogsvloot onder commando van vice-admiraal Pieter Hendrik Reynst op de rede van Vlissingen, 1784. In het onderschrift het wapen van Vlissingen in een wapentrofee en de legenda A-H met de namen van de schepen en hun kapiteins en aantallen stukken.

Nederlandse oorlogsvloot voor…

Mathias de Sallieth, naar Engel Hoogerheyden, 1783, prent, RP-P-OB-85.281

Gezicht op de schepen van de Nederlandse oorlogsvloot onder commando van schout-bij-nacht Jan van Kruyne, liggen op de rede van Fort Rammekens in Zeeland, 1782-1783. In de marge het wapen van Zeeland en de legenda met de namen van schepen met de kapiteins en de aantallen stukken.

Portret van Jacobus Willemsen

Reinier Vinkeles, naar Jean Appelius, 1774, prent, RP-P-1907-3546

Portret van Jacobus Willemsen, hoogleraar in de theologie en predikant te Middelburg. Voor hem een tafel waarop enkele boeken.

Praalboog voor het huis van B.…

anoniem, naar Jan Huis, 1753, boekillustratie, RP-P-OB-84.166

Praalboog aangebracht voor het huis van Bernard Mauritz, een raad en oudschepen van Vlissingen en rentmeester van de stadhouder. Praalboog ontworpen en beschilderd door Jan Huis, schilder te Middelburg. Onderdeel van de illustraties van de inhuldiging van Willem IV als erfheer van Vlissingen op 5…

Gedenkvers voor Willem IV, 1751

Jozias Moens, 1751, tekstblad, RP-P-OB-84.190

Tekstblad met een vers op het overlijden van prins Willem IV op 22 oktober 1751.